Příznaky rakoviny, Diagnostika rakoviny, Léčba rakoviny, Rizikové faktory, Prevence nádorů, Renální karcinom, Karcinom prsu, Karcinom plic, Kolorektální karcinom

Prevence nádorů

Postupům, které se provádějí, aby něco nenastalo, se odborně říká prevence. Odborníci dělí prevenci na tři typy:

  • Primární prevence – obecná opatření prováděná v okamžiku, kdy ještě nic nehrozí. U nádorových onemocnění patří mezi hlavní preventivní opatření zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se nadměrným zlozvykům (cigarety, alkohol) a omezení rizik prostředí (znečištění, rizikové povolání).
  • Sekundární prevence – snaha zabránit hrozícímu nebezpečí. Včasné zjišťování stavů, které se vyznačují zvýšeným rizikem nádorů, a následné řešení těchto stavů. Snahou je maximálně omezit veškeré již existující ovlivnitelné rizikové faktory. Důležité je také člověka se zvýšeným rizikem sledovat, aby mohla být případná nádorová choroba odhalena včas a brzy léčena. Včasná léčba má totiž mnohem větší šanci na úspěch než léčba u velmi pokročilých nádorů.
  • A nakonec terciární prevence – soubor opatření, která se snaží snížit dopad již probíhajícího chorobného stavu. V souvislosti s nádorovými chorobami se tento termín nepoužívá.
Ilustrace

Fotografie byla pořízena v rámci kampaně "Umíme žít naplno!", kterou pořádá pacientské sdružení MammaHELP. To sdružuje pacientky s nádorovým onemocněním prsu.

 
 

Materiály ke stažení

Více pro pacienty

 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty