Biochemie a hematologie

Podrobné vyšetření při podezření na rakovinu zahrnuje mimo jiné i odběr krve, moči a případně i stolice. Analýza těchto vzorků může přinést mnoho užitečných poznatků, zejména při diagnostické nejistotě. Kromě testů, které ukazují přítomnost neurčitého poškození některých orgánů či tkání, je možné provést celou sadu vyšetření cílených přímo na odhalení určitého nádoru.

Látky, jejichž přítomnost se v organismu objevuje ve větší míře právě při určitém nádorovém onemocnění, se nazývají nádorové markery. Marker je anglické slovo, které lze volně přeložit jako „ukazatel“. Nádorové markery jsou bílkoviny, které produkuje tkáň nádoru. V malé míře jsou však vyráběny i ve zdravé tkáni.

Markery jsou trochu dvojsečným ukazatelem. Mírně zvýšené hodnoty nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o rakovinu. Důležitá je spíše proměna jejich hodnoty v čase. Nepoužívají se jednoznačně k diagnostice a screeningu, ale spíše ke sledování účinnosti léčby či k hlídání nových projevů choroby po přechodném vyléčení.

Ilustrace

 

Některé markery běžně používané v diagnostice a sledování nádorových chorob:

 • CEA (karinoembryonální antigen) – zvýšen u nádorů prsu, plic, trávicí soustavy. Užívá se při screeningu žen s genetickým rizikem nádorů prsu (mutace BRCA1, BRCA2).
 • AFP (alfafetoprotein) – zvýšen u nádorů jater. Kromě toho je součástí takzvaného triple testu, který se provádí přibližně v 15.–18. týdnu těhotenství z krve matky a slouží k odhalení rizika vývojových vad.
 • HCG (choriový gonadotropin) – zvýšen u nádorů ze zárodečných buněk. Kromě toho slouží jako rutinní test k vyloučení či potvrzení těhotenství.
 • PSA (prostatický specifický antigen) – zvýšen u nádorů prostaty.
 • CA 15-3 – zvýšen u nádorů prsu, trávicího traktu, slinivky břišní, dýchacích cest a gynekologických orgánů.
 • CA 19-9 – zvýšen u nádorů slinivky, žlučových cest, tlustého střeva, vaječníků či plic.
 • CA 72-4 – zvýšen u nádorů žaludku, jícnu a tlustého střeva a rekta.
 • CA 125 – zvýšen u nádorů vaječníků, dělohy, prsů, slinivky a plic.
 • SCCA – zvýšen u některých plicních nádorů.
 • ALP (alkalická fosfatáza) – zvýšení u metastáz libovolného nádoru do jater, dále zvýšen u nádorů plic, slinivky. Mimo to se běžně používá k diagnostice chorob jater. U zdravých dětí jsou pozorovány zvýšené hodnoty, které souvisí s růstem.
 • Kyselá fosfatáza – zvýšena u metastáz do kostí, dále u nádoru prostaty.
 • A mnohé další…

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.