Biologická léčba

Biologická léčba je nejnovější ze všech léčebných metod a přisuzuje se jí velká budoucnost. Používá se samostatně nebo v kombinaci s jinými léčebnými metodami. Pomáhá zastavit rakovinu působením na různé biologické pochody, které nádorová tkáň potřebuje ke svému růstu a šíření.

Cílem biologické léčby je zablokovat procesy, které umožňují rakovinným buňkám nekontrolovatelné bujení. Především jde o to:

 • zablokovat nebo vypnout signalizaci, která rakovinným buňkám říká, aby rostly a dělily se,
 • zabránit buňkám, aby žily déle, než je běžné, a
 • nastartovat řízenou buněčnou „sebevraždu“, která v organismu přirozeně reguluje počet živých buněk.

Druhy biologické léčby

Obecně se dá biologická léčba rozdělit na dvě hlavní skupiny:

 1. Monoklonální protilátky
  Jde o velké bílkovinné molekuly podobné našim obranným protilátkám. Každá protilátka má svůj konkrétní cíl, molekulu, se kterou tvoří pár jako zámek a klíč. Pokud se protilátka setká se svojí cílovou molekulou, naváže se na ni a zablokuje její funkci. Protilátky obvykle zasahují v krevním oběhu nebo v okolí rakovinné buňky. Mohou také pomáhat jiným lékům dostat se cíleně do rakovinou zasažených buněk. Podávají se nitrožilně.
 2. Nízkomolekulární látky
  Jedná se o látky, které mají přímý biologický účinek a zasahují do rakovinotvorných procesů. Například blokují novotvorbu cév, čímž zabrání nádoru, aby si budoval cévní zásobení. Podávají se obvykle v pilulkách.

Pro koho je vhodná

Žádný nádor není stejný. I v rámci jednoho typu nádoru existují různé genetické varianty, které do značné míry ovlivňují úspěšnost biologické léčby. V rámci diagnostiky je proto nutné získat o nádoru maximum informací, aby bylo možné určit, z které léčebné metody bude pacient profitovat a z které ne.

V současné době se používá například u:

 • karcinomu prsu,
 • rakoviny tlustého střeva a konečníku,
 • nádorů plic a
 • maligního melanomu.

U všech nádorů platí, že biologická léčba se hodí pro určitou přesně definovanou část pacientů, jejichž nádory mají rysy umožňující realizaci mechanismu biologické léčby.

Rizika a nevýhody

Žádná léčebná metoda nemá jen výhody a to platí i o biologické léčbě. Mezi její nevýhody patří například:

 • možnost postupného snížení účinku a
 • riziko závažných nežádoucích účinků (vznik nádorového bujení, závažné infekce apod.).

(pez)

Zdroj: http://www.cancer.net

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.