Biopsie a histologické vyšetření

Biopsie je odborný termín, který označuje odběr kousku tkáně ze živého organismu. Odebraná tkáň je potom zkoumána pod mikroskopem, aby mohlo být stanoveno, zda je nádorového charakteru a o jaký typ nádoru se přesně jedná. V mnoha případech lze podle určitých kritérií také stanovit, v jak pokročilém stadiu již nádor je.

Biopsie a histologické vyšetření jsou zcela ústředním diagnostickým postupem, který má dalekosáhlé důsledky v léčbě rakoviny. Biopsie se však používá i u jiných onemocnění, namátkou u některých chorob ledvin a poruch svalové tkáně.

Ilustrace 

 

Biopsie

Odběr vzorku tkáně může být proveden mnoha způsoby. Častý je stěr kartáčkem při bronchoskopii nebo odběr klíšťkami při kolonoskopii. Používá se také duté jehly, která se zavede pod kontrolou ultrazvukem do hmoty nádoru a odebere se jí tenký váleček tkáně. Takový postup se používá třeba u nádorů prsu.

Kromě těchto drobných zákroků lze provést biopsii i při chirurgickém zákroku. V některých případech je totiž odebrání vzorku nádorové tkáně pro další možnosti léčby tak důležité, že se kvůli odběru tkáně ze špatně přístupného místa provede celá operace.

Speciálním typem chirurgické biopsie je takzvaná peroperační biopsie. Při ní chirurg odebere vzorek tkáně a na chvíli ustane v operaci, avšak pacient je stále uspaný. Mezitím vzorek putuje do laboratoře, kde je urychleně histologicky vyšetřen, a teprve podle výsledku se v operaci buď pokračuje, nebo se ukončí.

Histologické vyšetření

Histologické vyšetření vzorku tkáně, který je odebrán při podezření na rakovinu, provádí zkušený patolog. Základním principem je nabarvení vzorku tkáně tak, aby se zobrazily určité charakteristické struktury. Podle nich lze pak pod mikroskopem poznat, o jaký nádor se jedná.

Histologické vyšetření trvá podle náročnosti obvykle týden. Pouze při peroperační biopsii, kdy jde o čas, se vyšetření provádí na počkání. Výsledek je poté ve formě protokolu dodán na pracoviště, které odesílalo vzorek k vyšetření. Patolog v první řadě stanoví biologickou nebezpečnost nádoru, tedy to, zda je nádor maligní, nebo benigní.

Dále podle přesných kritérií rozhodne o tzv. gradingu nádoru (z angl. grade – stupeň). Ten označuje míru pokročilosti nádorového onemocnění na buněčné úrovni. Čím pokročilejší a tím i malignější (nebezpečnější) nádor je, tím více je podoba jeho buněk vzdálena buňkám zdravým.

Grading nádoru je důležitý, protože v souvislosti s klinickým stavem rozhoduje o prognóze pacienta a dalších léčebných doporučeních.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.