Chemoterapie

Principem protinádorové chemoterapie je nitrožilní podávání toxických látek, které narušují buněčné dělení – cytostatik. Cytostatika poškozují hlavně ty buňky v organismu, které se rychle dělí. Kromě nádorových buněk, pro které je překotné dělení charakteristické, jsou to dále zejména buňky výstelky trávicího traktu, dále krvetvorné buňky kostní dřeně a buňky vlasových váčků, zodpovědné za růst vlasů.

 • Chemoterapií nelze postihnout všechny nádory. Některé nádory označujeme jako chemorezistentní, tedy odolávající chemoterapii. Naopak nádory, které reagují na chemoterapii dobře, se nazývají chemosenzitivní.
 • I chemorezistentní nádory na chemoterapii trochu reagují, ale efekt není dostatečný k úplnému vyléčení choroby. U nádorů dospělých pacientů je bohužel poměrně malé procento chemosenzitivních nádorů. Dobrá reakce na chemoterapii bývá častější u nádorů dětí.
 • Množství vysoce chemosenzitivních nádorů (včetně dětských) dosahuje jen 7–8 %.
 • U většiny nádorů dospělých pacientů chemoterapie slouží jako doplňková léčba (adjuvantní terapie) zároveň s ozařováním a chirurgickým zákrokem.
 • Při radikálním chirurgickém zákroku dosahuje účinnost adjuvantní chemoterapie v docílení trvalé remise (ústupu) nádorového onemocnění až 25–28 %.
 • Chemoterapie probíhá v opakovaných cyklech. Každý cyklus je plánován tak, aby snížil počet nádorových buněk v organismu přibližně na setinu. Další cyklus by měl být absolvován do doby, než se počet buněk opět zdesetinásobí.
 • I původně citlivé nádory buňky se mohou postupně stávat chemorezistentními. Čím vícekrát se chemoterapie opakuje, tím vyšší je riziko její neúčinnosti.

Ilustrace 

 

Toxicita cytostatik

Cytostatika jsou ze své podstaty látky dosti toxické. Po jejich podání do organismu se tedy objevují nepříjemné vedlejší příznaky. Léčba cytostatiky zcela jistě není bez rizika, ale velká závažnost nádorového onemocnění lékaře k podstoupení těchto rizik opravňuje.

Vedlejší příznaky bezprostředně po podání:

 • nauzea – pocit „na zvracení“
 • místní nekróza – odumření tkáně, nejčastěji se projevuje nepříjemným zánětem v místě vpichu
 • kožní reakce – přecitlivělost kůže na sluneční světlo
 • celková alergická reakce – anafylaktický šok
 • zvýšení hladin kyseliny močové v krvi – způsobeno náhlým rozpadem velkého množství nádorových buněk

Přechodné následky podávání cytostatik:

 • zánět dutiny ústní
 • zažívací obtíže
 • paralytický ileus – porucha průchodnosti střev způsobená vymizením peristaltiky (pravidelných pohybů, které posunují natrávenou stravu)

Dlouhodobé následky chemoterapie:

 • sterilita – neplodnost
 • jaterní cirhóza – poškození jater
 • osteoporóza – zvýšená křehkost kostí
 • encefalopatie – poškození mozku
 • sekundární malignity – u 8–12 % vyléčených pacientů dochází k rozvoji nového maligního nádoru v důsledku poškození tkání cytostatiky či ozařováním

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.