Chirurgická léčba

Chirurgická léčba spočívá v operačním odstranění části nebo celé hmoty nádoru. Radikalita (tedy právě to, jak velká část nádoru je odstraněna) operace závisí na tom, jak je nádor veliký, jaký přínos od operace očekáváme, jaké orgány se vyskytují v blízkosti nádoru a jak je rakovina pokročilá.

Chirurgická léčba je nejrizikovější chvílí protinádorové léčby. Kromě mnoha jiných komplikací se při operaci mohou během manipulace s nádorem „vymasírovat“ nádorové buňky do krevního oběhu, takže později způsobí vznik metastáz. Dále se mohou nádorové buňky během operace roznést do okolních struktur a do operační rány. Nově zjištěný růst nádoru v pooperační jizvě s určitým odstupem od operace není zcela neobvyklou komplikací chirurgické léčby a ne vždy tomu lze účinně zabránit.

Součástí vyjmutí nádoru bývá často i vynětí místních lymfatických (mízních) uzlin, protože ty již mohou být obsazeny nádorovými buňkami, a mohly by tedy dát vzniknout novému nádoru.

Chirurgická léčba je smysluplná jen v případě, že má pro pacienta nějaký přínos. Pokud má nádor po celém těle metastázy a nepůsobí akutně závažné zdravotní obtíže, je chirurgický zákrok beze smyslu, protože pacienta nevyléčí, jen jej vystaví většímu riziku.

Ilustrace 

 

Typy chirurgické protinádorové léčby:

  • Adjuvantní – doplňující jako vedlejší postup nějakou jinou hlavní metodu léčby (radio- či chemoterapii).
  • Neoadjuvantní – prováděná před hlavní metodou léčby ke zmenšení objemu nádoru a zvýšení její účinnosti (menší nádor snáze podléhá chemo- i radioterapii).
  • Radikální (kurativní) – snaha o vyjmutí celého nádoru, pokud je to možné.
  • Paliativní (úlevová) – řeší akutní stavy způsobené nádorem (například útlak dýchacích cest nádorovým růstem).
  • Diagnostická – ke zhodnocení rozsahu nádoru, případně k odebrání bioptického vzorku pro histologické vyšetření.
  • Rekonstrukční – k napravení struktur postižených nádorem.
  • Preventivní – k odebrání nádorového ložiska, které je zatím benigní, ale mohlo by se v budoucnu s vysokou pravděpodobností zvrhnout na maligní.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.