Diagnóza

Podezření na rakovinu prsu je možné získat při samovyšetření, vyšetření lékařem či screeningovém mamografickém vyšetření. Pokud lékař uvažuje o možnosti nádorového onemocnění prsu, zvolí k vyloučení či potvrzení diagnózy jednu či několik z dalších metod – diagnostické mamografické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, magnetickou rezonanci, biopsii.

Samovyšetření

Každé ženě nad 30 let věku se doporučuje provádět minimálně jednou měsíčně samovyšetření obou prsů. Při něm by měla žena důkladně prozkoumat své prsy zejména na přítomnost příznaků podrobněji zmíněných v sekci Příznaky. Při nejasnosti či přítomnosti příznaků by měla navštívit svého lékaře – nejlépe gynekologa.

Vyšetření lékařem

Každá žena nad 15 let věku má právo chodit pravidelně jednou ročně na kontroly u svého gynekologa. Ten by měl zejména u žen po menopauze pohledem a pohmatem vyšetřovat oba jejich prsy na přítomnost příznaků, které mohou svědčit pro nádorové onemocnění.

Pokud žena objeví při samovyšetření nějaký příznak, neměla by čekat na nejbližší kontrolu. Raději by měla takové zjištění telefonicky ohlásit svému gynekologovi a zároveň se k němu objednat na kontrolu.

Pokud lékař při vyšetření shledá, že by nález mohl svědčit pro nádorové onemocnění, velmi pravděpodobně pacientku odešle na další vyšetření.

 

Mamografické vyšetření

Každé ženě ve věku mezi 45 a 69 lety hradí pojišťovna jednou za dva roky mamografické vyšetření. Při něm pacientka podstoupí rentgenování obou prsů slabým paprskem. Prs je při snímkování stlačen závažím, aby mohl být na snímku lépe prosvícen.

Snímek se provádí k odhalení časných nádorových změn. Nejčastějšími známkami nádoru jsou hvězdicovitá zahuštění tkáně prsu a také malé okrsky zvápenatění, které jsou na snímku viditelné jako bílé tečky.

Kromě použití ke screeningu se snímkování mamografem používá také k vyloučení podezření na nádor. Pak se používá trochu silnější rentgenový paprsek pro ještě větší přehlednost snímkované tkáně.

Ilustrace

Videozáznam mamografu a mamografického vyšetření naleznete ZDE.

Ultrazvuk

Obecný princip ultrazvukového vyšetření je podrobněji popsán v kapitole Diagnóza – Ultrazvukové vyšetření. Tato zobrazovací metoda může v prsu objevit cysty (dutiny vyplněné tekutinou) či nádory (cysta není nádor). Podle toho, jak pozměněná tkáň vypadá, lze případně usuzovat na rakovinu.

Magnetická rezonance

Obecný princip magnetické rezonance je podrobněji popsán v kapitole Diagnóza – Magnetická rezonance. Toto vyšetření se v diagnostice nádorů prsu nepoužívá příliš často, nicméně význam určitě má. V současnosti je použití této metody mírně na vzestupu.

Biopsie

Biopsie je podrobněji popsána v kapitole Diagnóza – Biopsie a histologické vyšetření. Používá se v případě, že ani zobrazovací vyšetření není schopno vyloučit přítomnost nádorové tkáně. Jehlové biopsie probíhají často ve spojení s jednou ze zobrazovacích metod – nejčastěji ultrazvukem. Tak se podaří odběr co nejlépe nasměrovat do postižené tkáně, aby byl vzorek co nejvýtěžnější.

U nádorů prsu se používají hlavně tři bioptické metody:

  • biopsie tenkou jehlou (odsaje se jen tekutina),
  • jehlová biopsie (odebere se váleček tkáně),
  • chirurgická biopsie – incizní (odebere se část netypické hmoty) či excizní (odebere se všechna netypická tkáň prsu).

Pokud je skutečně diagnostikována rakovina prsu, může být pro další rozhodnutí o terapii vhodné provést ještě dodatečná vyšetření.
Hormonální receptorový test – zjišťuje přítomnost receptorů na estrogen či progesteron v nádorové tkáni. Pokud přítomny jsou, znamená to, že nádor potřebuje tyto hormony pro svůj růst, což má velký dopad v terapii.
HER2 test – zjišťuje přítomnost bílkoviny HER2 (to je receptor pro lidský epidermální růstový faktor) či genu HER2/neu. Pokud se ve tkáni nádoru vyskytuje příliš mnoho kopií genu či receptoru, znamená to vyšší riziko, že se nádor i po léčbě znovu objeví.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.