Domácí péče

Těžce nemocných pacientů, kteří si přejí zůstat a snad i zemřít doma, bylo vždycky dost. V poslední době přibývá i rodinných příslušníků a zdravotnických profesionálů, kteří jim to chtějí umožnit.

Pokud se rozhodnete pečovat o pacienta s rakovinou v domácím prostředí, berete na sebe obtížnou povinnost. Avšak většina lidí, kteří tuto zkušenost mají, by své rozhodnutí nikdy nezměnila. Je však potřeba si uvědomit, že péče o těžce nemocného pacienta zahrnuje mnoho mnohdy náročných úkolů.

Ilustrace

Profesionálové jsou potřeba

Přes veškerou dobrou vůli je při péči o onkologického pacienta zapotřebí pomoci profesionálů. Důležitá je spolupráce s praktickým lékařem, který vám zajistí některou z agentur domácí péče. Lékař také indikuje například léky na tlumení bolesti, které pak mohou zaměstnanci z agentury domácí péče aplikovat. Profesionální pomoc je rovněž potřebná při komplikovanějších převazech, důležité je se informovat o prevenci a případné léčbě proleženin.

Zatímco složitější zdravotnické úkony je dobré svěřit školené zdravotní sestře z agentury domácí péče, rutinní ošetřovatelské úkony budou pravděpodobně na vás. To znamená zajistit kompletní hygienu, polohování jako prevenci proleženin, péči o vyprazdňování, přiměřenou výživu a hydrataci.

Kde hledat pomoc

Pokud se chcete dozvědět víc o problematice domácí péče:
Národní centrum domácí péče České republiky

Psychosociální poradna, telefonické konzultace a kontakt na odborné ambulance:
Občanské sdružení Amelie

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.