Genetika

Drtivá většina nádorových onemocnění má jednoznačně genetický podklad, který se projevuje jako předpoklad k určitému typu nádoru. Tento předpoklad se nemusí v životě projevit, ale často se tak stane. Dochází k tomu zejména v situaci, kdy se s ním zkombinují některé rizikové faktory.

Ilustrace

U určitých typů nádorů je zdokumentováno dědičné zvýšení rizika. To se vyskytuje u zhruba deseti procent zhoubných nádorových onemocnění. Projevuje se tak, že se nádorové onemocnění v určité rodině objevuje v několika generacích po sobě a obvykle přichází v dřívějším věku, než bývá pro daný typ nádoru obvyklé.

Popisovány jsou takzvané „nádorové rodiny“, v jejichž rodokmenu se určité nádory vyskytují častěji a mívají závažnější průběh. Při podezření na dědičné riziko lze provést na náklady pojišťovny genetické vyšetření, které zjistí, zda jsou přítomny charakteristické mutace některých genů.

Některé nádory jsou také hodnoceny podle typických genetických změn, které u nich lze zjistit. Podle přítomnosti těchto typických změn se pak posuzuje nutná léčba a také prognóza pacienta. Některé nádory s typickou genetickou změnou jsou snáze léčitelné, protože proti nim lze použít účinnější lék, neboť se ví, že na takovou léčbu zareagují. Příkladem jsou třeba některé typy leukemií.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.