Karcinom plic

Rakovina plic je zhoubné nádorové onemocnění, které prvotně vychází ze tkáně průdušek nebo průdušinek, odtud název „bronchogenní karcinom“ = z bronchů (průdušek) vzniklý nádor. Jedná se o těžké nádorové onemocnění, které se snadno šíří a tím postupuje do stadia, kdy už radikální léčba není možná. Plíce jsou orgán nezbytný pro život, k funkci vyžadují stabilní tlakové poměry v hrudníku a jsou umístěné v bezprostřední blízkosti srdce, velkých cév a dalších důležitých orgánů, proto není tak snadné tyto nádory odstranit. Pravděpodobnost vzniku rakoviny plic značně stoupá s kouřením cigaret.

Ilustrace

V České republice na nádor plic v roce 2014 zemřelo 3 870 osob a 4 225 osobám byl diagnostikován. Jedná se tedy o jedno z nejčastějších nádorových onemocnění, ačkoli jeho výskyt od poloviny osmdesátých let setrvale klesá. Výrazněji častěji postihuje muže.

Z hlediska vzhledu buněk a umístění nádoru existuje řada typů karcinomu plic, ale vzhledem k značně odlišnému biologickému chování se v praxi rozdělují na dva typy:

  1. malobuněčný (také „ovískový“ podle podobnosti buněk se zrnky ovsa), který je velmi agresivní a mívá špatnou prognózu, a
  2. všechny ostatní typy, které shrnujeme pod pojem nemalobuněčný karcinom plic. Prognóza této skupiny je obecně lepší.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.