Léčba

Podle typu a pokročilosti nádoru se provádí:

  • chirurgické odstranění, které bývá doplněno o vynětí spádových mízních uzlin,
  • chemoterapie,
  • ozařování,
  • biologická léčba,
  • další léčebné metody zaměřené na prodloužení a zkvalitnění života nemocných, u kterých radikální léčba není možná.

Ilustrace

Pokud je v rámci chirurgické léčby nutné odstranit koncový úsek střeva, je vytvořen umělý vývod (stomie). Stomie může být i dočasná, z důvodu zahojení střev po odstranění nádoru. Používá se v situaci, kdy má chirurgický zákrok větší rozsah a nelze očekávat jednoduché zhojení napojením dvou původně nesousedících úseků střeva.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.