Léčba

Při léčbě nádorů plic přichází v úvahu chirurgická léčba, ozařování a chemoterapie. V některých případech se používá i cílená (biologická) léčba.

V léčbě méně pokročilých malobuněčných nádorů plic bývá nejčastější kombinací ozařování a chemoterapie. Pokud je nádor velmi malý, lze jej v některých případech operovat a poté už pacient podstupuje většinou jen chemoterapii. Když je malobuněčný nádor velmi pokročilý, bývají pacienti léčeni jen chemoterapií – samozřejmě odlišnou od té, která se používá u méně pokročilých nálezů.

U nemalobuněčných nádorů je postup odlišný a často zahrnuje operaci, chemoterapii, ozařování nebo jejich kombinaci. U některých pacientů s pokročilým nálezem se používá cílená léčba podáváním tablet či infuzí (kapaček), která působí proti růstu a šíření nádorových buněk.

Při chirurgickém zákroku se odstraňuje buď jen malá část postižené plíce (klínovitá resekce či segmetektomie), nebo celý lalok (lobektomie), případně celá plíce (pneumonektomie). Po zákroku je nutné provádět cvičení zaměřená na zvládání kašle a dýchání.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.