Léčba

Léčba rakoviny prsu je místní a celková. Pod místní léčbu patří ozařování a chirurgická léčba. Léčba celková zahrnuje chemoterapii, hormonální terapii a biologickou terapii.

 Ozařování

Podrobně je popsáno v kapitole Léčba – Radioterapie. U nádorů prsu připadá v úvahu jak teleterapie, tak brachyterapie. Při brachyterapii se do prsu implantují tenké trubičky s obsahem zářiče, které se po několika dnech opět vyjmou.

 Chirurgická léčba

Podle velikosti, typu a rozšíření nádoru lze přistoupit k jedné ze tří operací, které odebírají růzmné množství tkáně prsu.

  • Parciální mastektomie – je to prs zachovávající zákrok, při kterém se vyjme jen nádor s částí okolní tkáně a případně i část uzlin z podpaží. Jizva po operaci je velmi malá a prs zůstává zachován. Po operaci často následuje ještě ozařování prsu.

Ilustrace

  • Totální mastektomie – při ní se odebere celý prs a případně i některé uzliny z podpaží.

Ilustrace

  • Radikální mastektomie – odebere se celý prs a velká většina či všechny uzliny z podpaždí.

Ilustrace

 Chemoterapie

O chemoterapii se podrobněji dočtete v kapitole Léčba – Chemoterapie. Na tomto místě je jen vhodné poznamenat, že chemoterapie je často používanou metodou léčby nádorů prsu. Často ji však lze provádět jen ambulantně, pacientka tedy nemusí kvůli chemoterapii ležet dlouhodobě v nemocnici.

 Hormonální terapie

Hormonální terapie připadá v úvahu u nádorů, které pro svůj růst potřebují ženské pohlavní hormony. Často platí, že čím pokročilejší nádor je, tím více jeho hormonální závislost klesá. Hormonální terapie může být dvojí.

  • Chirurgická hormonální terapie – u žen před přechodem se někdy odstraňují vaječníky, protože to je hlavní zdroj ženských pohlavních hormonů.
  • Medikamentózní hormonální terapie – podávají se látky, které blokují účinek estrogenů, nebo tzv. inhibitory aromatáz, což jsou léky, které tělu zabraňují vytvářet vlastní pohlavní hormony.

 Biologická terapie

Biologická terapie pomáhá buňkám vlastního imunitního organismu rozpoznat a ničit nádorové buňky. V případě nádorů prsu se používá protilátka, která blokuje funkci bílkoviny HER2 (o tomto proteinu se dočtete v sekci Diagnóza). Lék je však smysluplné podávat jen u žen, které mají v nádoru laboratorně prokázánu zvýšenou přítomnost této bílkoviny.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.