Magnetická rezonance

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) probíhá podobně jako vyšetření CT. Pacient při něm také leží na úzkém lůžku, které s ním zajíždí do speciálního tunelu. Rozdíl je však v tom, že principem MR je použití silného magnetického pole. Výsledné zobrazení je opět ve škále šedých odstínů.

Ilustrace

Magnetická rezonance se používá hlavně pro zobrazení hlavy. Protože je lepší než CT na zobrazení měkkých tkání, používá se také v případech, kdy nález na CT není zcela jasný.

Nevýhodou vyšetření je, že trvá déle než vyšetření CT. Pacient musí ležet zcela nehnutě a tunel je navíc dosti úzký. Pokud trpíte klaustrofobií (strachem ze stísněných prostor), bude pro vás magnetická rezonance velmi nepříjemným zážitkem.

Další nevýhodou metody je také nemožnost použít ji u pacientů, kteří mají implantáty z magnetických kovů. Implantát se při vyšetření rozehřívá nebo dokonce pohybuje, což by mohlo ohrozit zdraví nebo i život pacienta. Výrobci moderních kovových implantátů dnes právě z těchto důvodů k výrobě používají nemagnetické kovy. Starší či méně kvalitní implantáty však mohou být při vyšetření magnetickou rezonancí u některých pacientů překážkou.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.