Nefrektomie

Nefrektomie neboli odstranění ledviny může být úplná (totální) nebo jen částečná (parciální). K parciální nefrektomii se u karcinomu ledvin přistupuje naprosto výjimečně, pouze pokud je nádor velmi malý a nachází se ve výhodné anatomické lokalizaci.

Během operace a po ní

Odstranění ledviny je poměrně závažná operace, většinou se ale obejde bez komplikací. Stejně jako po každé větší operaci, obvykle i bezprostředně po nefrektomii pociťuje pacient bolestivost v místě rány, je unavený a oslabený a má potíže s vyprazdňováním. Větší fyzická námaha je vyloučena po dobu několika měsíců, avšak vstávání z lůžka a rehabilitace se doporučují co nejdříve.

Klasická a laparoskopická nefrektomie

Nefrektomie se dnes provádí v zásadě dvěma způsoby. První způsob představuje klasická operace s řezem šikmo v podžebří, zatímco v druhém případě se ledvina operuje prostřednictvím čtyř malých vpichů do stěny břišní. Tato technika se nazývá laparoskopická nefrektomie, a také na závěr této novější operace je potřeba provést malý řez (3–7 cm), skrze který se uvolněná ledvina vyjme. Výhodou laparoskopické techniky je kratší doba strávená v nemocnici, kratší doba pracovní neschopnosti a rychlejší návrat do normálního života. Obecně pobyt v nemocnici trvá přibližně 4–10 dní.

Život bez omezení

Pokud má pacient druhou ledvinu zdravou, odstraněním jedné ledviny se jeho život nijak radikálně nezmění a může žít stejným způsobem jako dříve. Jedna zdravá ledvina totiž zastane veškerou funkci. Dokonce existuje řada lidí, kteří se s jednou ledvinou již narodí a nepůsobí jim to žádné potíže.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.