Nepříznivá diagnóza

Pacient, kterému je sdělena diagnóza nádorového onemocnění, potřebuje především podporu blízkých, která musí být nadřazena možným pocitům zloby pacienta či beznaděje pečujícího.

Informujte se o chorobě svého blízkého. Všechny nádorové choroby nejsou stejné a navíc je vhodné znát možné komplikace a předem se připravit na konkrétní úskalí, která může péče přinést.

Ilustrace

Samotný pečující člověk nemusí propadat beznaději či pocitům neštěstí a obavám ze ztráty blízké osoby. Může diagnózu také vnímat jako příležitost ještě více se s nemocným sblížit, jako zkoušku vzájemného vztahu a jako stav, který nemusí být definitivní a lze jej s určitou pravděpodobností vyléčit.

Cílem je pomoci nemocnému znovu najít smysl a cíl života. Důležité je udržovat naději a chápat, avšak nepodporovat beznadějné myšlenky. I přes omezení daná diagnózou je nutné podporovat schopnost nemocného vyrovnat se se svou chorobou.

Péče o pacienta s nádorovou diagnózou bývá zejména zpočátku komplikována tendencemi nemocného:

  • závidět a vyčítat ostatním jejich zdraví, propadat beznaději,
  • obviňovat ostatní z egoismu, zneužívat jejich dobré vůle a nezištné péče,
  • používat choroby jako zbraně, citově vydírat pečující.

Je dobré připravit se na tyto možné obtíže předem. Nestyďte se konzultovat s psychologem či požádat ostatní o pomoc, pokud máte pocit, že vás péče příliš zatěžuje.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.