Kazuistika: na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom neagresivní povahy

Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom je vzácný histologický typ karcinomu prsu. Obecně je tento typ nádoru spojován se špatnou prognózou.

Kazuistika: na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom neagresivní povahy

Chybně zadaný e-mail!
Chybně zadaný e-mail!

Pacientkou byla žena ve věku 59 let s hmatným ložiskem v horním zevním kvadrantu levého prsu. Léze byla pohyblivá, bez příznaků invaze do kůže. Axilární uzliny nebyly hmatné. Na mamogramu se zobrazilo ohraničené laločnaté ložisko o průměru 3,5 cm. Nález byl bez známek malignity, měl charakter fibroadenomu. Ultrazvukové vyšetření odhalilo solidní, hypoechogenní a dobře ohraničenou masu o průměru 3,5 cm. Provedené krevní testy však ukázaly zvýšenou hladinu markeru Ca 15-3.

Později se ukázalo, že na starším mamografickém vyšetření provedeném před čtyřmi lety bylo již nádorové ložisko viditelné, jeho velikost byla zhruba poloviční. Klinicky tehdy nebylo hmatné a bylo ponecháno in situ za předpokladu, že se jedná o benigní lézi.

U pacientky bylo provedeno komplexní stagingové vyšetření s negativními výsledky, avšak biopsie z ložiska odhalila invazivní karcinom. Pacientka proto podstoupila modifikovanou radikální mastektomii.

Histologicky byl nádor identifikován jako na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom. Z axily bylo odebráno 14 uzlin, všechny s negativními výsledky. Po chirurgickém výkonu byla zahájena chemoterapeutická léčba inhibitorem aromatázy exemestanem a v současnosti je pacientka bez známek onemocnění již 48 měsíců.

První případ světlobuněčného karcinomu prsu z buněk bohatých na glykogen byl popsán v roce 1981. Tento typ nádoru je často spojen se vtažením kůže, retrakcí bradavky a bolestí. Prognóza těchto nádorů bývá obvykle podobná jako prognóza invazivního duktálního karcinomu nebo ještě horší. Uvedená raritní kazuistika však dokumentuje případ pacientky s nejméně čtyřletou historií pomalého růstu tohoto typu nádoru.

(vek)

Zdroj: Markopoulos C, et al. Glycogen-rich clear cell carcinoma of the breast. World J Sur Oncol 2008;6:44.

Hodnocení článku Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 0

Čtěte dále
Imunitní systém chrání nádorové buňky

Imunitní systém chrání nádorové buňky

V průběhu prvních dnů vzniku a rozvoje nádorových onemocnění rozpoznává imunitní systém rakovinné buňky nikoliv jako abnormální buňky, které...

Abdominální kompartment syndrom po otevřené biopsii u dítěte s oboustranným Wilmsovým tumorem

Abdominální kompartment syndrom po otevřené biopsii u dítěte s oboustranným Wilmsovým tumorem

Wilmsův tumor je jedním z nejčastějších solidních nádorů dětského věku, jeho bilaterální výskyt je však velice vzácný. Vědci popsali...

Axitinib vs. sorafenib jako léčba druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu – výsledky fáze III studie AXIS

Axitinib vs. sorafenib jako léčba druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu – výsledky fáze III studie AXIS

Axitinib je perorální, účinný a selektivní inhibitor VEGF receptorů 1, 2 a 3.  Následující fáze III randomizované open-label studie...

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.