Nutriční poradna

Ideální hmotnost a BMI

Strava je nejčastějším rizikovým faktorem, který se podílí na zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorů. BMI, Body Mass Index, udává pomocí jednoduchého výpočtu informaci, jak jste na tom s vaší váhou. Podle níže uvedeného vzorce si můžete vypočítat BMI a zjistit míru zdravotních rizik, která odpovídají vaší vypočtené hodnotě.

Ilustrace

BMI = váha [kg] / (výška [m] * výška [m])

BMI výsledky:

  • méně než 18,5 podváha, zdravotní rizika: vysoká
  • 18,5 - 24,9 norma, zdravotní rizika: minimální
  • 25,0 - 29,9 nadváha, zdravotní rizika: nízká až lehce vyšší
  • 30,0 - 34,9 obezita 1. stupně, zdravotní rizika: zvýšená
  • 35,0 - 39,9 obezita 2. stupně, zdravotní rizika: vysoká
  • 40,0 a více obezita 3. stupně, zdravotní rizika: velmi vysoká

Rizikové faktory: strava

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.