Partner má rakovinu

Rakovina jednoho z partnerů

Onemocnění jednoho z partnerů rakovinou má pochopitelně obrovský vliv na celou dvojici a jejich vzájemný vztah. Často díky onemocnění si lidé uvědomí, jak moc jim na sobě záleží, a společně s přehodnocením životních priorit začnou přikládat svému vztahu větší důležitost. Vliv nemoci na partnerský vztah se však nikdy nedá jistě předpovědět. Zatímco některé páry stmelí, v jiných mohou právě stresující situací vyplavat na povrch problémy, které byly dříve víceméně skryté. Téměř jisté je pouze to, že mnoho věcí dosud pevně zaběhnutých budete ve svém společném životě muset přehodnotit. Nejčastější změny se týkají těchto oblastí:

Změna odpovědnosti

Zdravý z partnerů musí často převzít práce a činnosti, za které byl až doposud zodpovědný ten druhý. Společně s péčí o nemocného partnera toho může být najednou příliš. Proto dlouho neváhejte požádat o pomoc širší rodinu, přátele nebo profesionála.

Ilustrace

Změna rolí

Svou nemohoucnost způsobenou nemocí špatně snášejí především osobnosti zvyklé rozhodovat a řešit problémy nebo ti, kteří byli zvyklí starat se vždy více o druhé než od nich přijímat pomoc. Partneři by spolu měli mluvit o svých pocitech a frustraci z náhlé záměny rolí a snažit se je vyřešit společně. Zdravý partner by se neměl chovat přehnaně ochranářsky a neměl by zapomínat, že i jeho nemocný partner je stále plnoprávným členem domácnosti a má co říci ke všem věcem, které se společné domácnosti týkají.

Změny potřeb

Nikdy neuškodí dát nemocnému člověku častěji najevo, jak ho milujeme. Pravděpodobně to v nové situaci rád pocítí častěji. Nezapomínejme, že pro mnoho lidí může být problém požádat o pomoc při běžných denních činnostech – například oblékání nebo hygieně. Neváhejme proot včas taktně nabídnout pomoc sami.

Změny v sexualitě

Vlivem onemocnění i nežádoucích účinků protinádorové léčby se sexuální život partnerů často odsouvá na vedlejší kolej. Nižší četnost nebo absence pohlavního styku však neznamená, že by ze vztahu měla vymizet fyzická blízkost, doteky nebo polibky. I v otázkách sexuality platí, že nejdůležitější je vzájemná komunikace partnerů. Přestože toto téma mnohdy nebývá jednoduché, je dobré se o to alespoň pokusit.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.