Pomůcka pro vás

Chcete se orientovat ve zkratkách nádorových markerů, které se používají k diagnostice a hodnocení léčby rakoviny? U jakých nádorů se vyskytují?

Vytiskněte si svou kartičku, abyste měli přehled.

Ilustrace

Tabulku s nejdůležitějšími zkratkami si můžete stáhnout a vytisknout zde [PDF].

  • Co to jsou nádorové markery?

    Nádorové markery jsou důležitým pomocníkem v diagnostice a terapii nádorových onemocnění. Markery vznikají díky změnám v metabolismu buněk, které jsou způsobené maligním (zhoubným) procesem, a které mohou být produkovány přímo nádorem.

  • K čemu slouží?

    U jednotlivých druhů rakoviny se rozlišují "markery hlavní" a "vedlejší". Markery jsou látky různé chemické povahy - antigeny, enzymy, hormony, bílkoviny a další. Lze je detekovat v krvi nejrůznějšími laboratorními metodami (nejčastěji se používá radioimunologická detekce - RIA, ELISA).

  • Kdy jsou pozitivní?

    Pro každý typ nádorového markeru je dáno referenční rozmezí (norma), nad rámec reference se mluví o pozitivitě. Odběr markerů patří výhradně do rukou odborníka.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.