Poradna lékaře

Položit dotaz do poradny


Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Odpovídá: Prim. MUDr. Martin Šmakal

  • narozen 1961
  • ženatý, dva synové

Specializace na sonografickou diagnostiku nádorů a zavádění nových léků do praxe v rámci klinických studií. Publikační praxe.

od 2010 primář onkologického oddělení Nemocnice Hořovice
1994 specializace 2. stupně – klinická onkologie
1990 specializace 1. stupně – interní lékařství
1987 – 2009 specialista pro prevenci a léčbě solidních nádorů – Onkologický Ústav na Pleši
1987 absolutorium Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze
od 2008 člen steering comittee klinických studií

Marcela
25 / 07 / 2019

Dobrý den,dnes mi byla po gynekologické prohlídce nastíněna diagnoza:perimenopausa,anmanseticky cysta I adexn 2cm,nyní cysta na sono není,ale pozitivní CA 125+ROMA,ROMA pre 7,9% a ROMA post 25,8%,vyšší endometrium, mám docela strach,prý hrozí riziko karcinomu vaječníků,jaká je prosím pro mne prognoza,je mi 54 let,děkuji

Prim. MUDr. Martin Šmakal
26 / 07 / 2019

Dobrý den, to mám velmi málo údajů, abych mohl seriozně odpovědět. Jistě záleží na vývoji onkomarkerů a ROMA indexu. Jedna či dvě hodnoty nejsou směrodatné. Ale opatrnost je jistě na místě. I vyšší endometrium by se nemělo nechat dlouhodobě bez povšimnutí... Důležitý je i Váš věk a Váš celkový zdr. stav. To velmi napomáhá při rozhodovacím procesu , jak dále...

Petra
25 / 07 / 2019

Dobrý den, mám dotaz ohledně prognózy? Moje diagnóza je Invazivní duktalni karcinom s komponenty in sito. Mám estrogeny 90%, progesteron 100%, proliferační index 10%. Lymfovaskularní invaze uvnitř ložiska, resekcni okraj 2 mm čistý s výsledkem R0, uzliny zatím N1a. Velikost ložiska byla T1c. Grading 2, počet mitoz 3-4 mitózy za 5 HPF. Co si myslíte o vyhlídce do budoucna? Je možné se vyhnout chemoterapii nebo je to nutné? Děkuji za váš názor.

Prim. MUDr. Martin Šmakal
26 / 07 / 2019

Dobrý den, nález je hraniční. Pozitivní jsou vysoké hodnoty estr. a progester. receptorů, dále i nízký prolif. index. Lymfovask. invaze není nic milého, stejně jako rozsah nádoru a postižení uzlin. Neznám Váš věk, což je též důležitý faktor. Neznám stav HER2 receptoru. Neznám ani Váš zdr, stav.Toto všechno a mnoho dalších faktorů by ovlivnilo mé rozhodování, ale já bych asi indikoval nejprve chemoterapie a hormonální léčbu následně. Co se týče prognozy, tak nerad dělám odhady, už jsem se mnohokráte zmýlil. Některé nádory se totiž ,aniž víme dosud proč, chovají atypicky a pak všechny prognozy vezmou za své...

Lucie
23 / 07 / 2019

Dobrý den, tatínkovi 72 let v prosinci 2018 byl odstraněn celý žaludek a asi 5 uzlin - rakovina žaludku. 2.7.2019 biochemie v normě GFLM: 1,15, Biochemie: Kre: 84, Ure: 6,2, KM: 359, Na: 143, K: 4,4, Cl: 99, Ca: 2,45, CB: 74, Bil: 26, AST: 0,31, ALT: 0,26, ALP: 2,2, GGT: 0,27, márkry :CEA: 6,8, CA19-9: 31,2, CA 72-4: 2,3 hraniční nález CEA norma je do 5,0 Nález PET CT: 8.7.2019 Závěr: hyúermatabolická zvětšená uzlina paraesofageálně posterokraniálně od anastomózy velmi suspektně patol infiltrace . ostatní nález v normě. Nález má charakter nově vzniklé metastázy v oblasti jedné uzliny. Jaký byste teď doporučoval postup další léčby? Moc děkuji za info na email.

Prim. MUDr. Martin Šmakal
26 / 07 / 2019

ODPOVĚĎ VIZ email

Petr
19 / 07 / 2019

Dobrý den, děkuji za odpověď, navazuji na svůj předchozí dotaz - neuvažuji o tom, že by mne kozí kolostrum mělo uzdravit. Bylo mi doporučeno pro podporu imunity. Zajímá mne Váš názor na jeho skladbu = IGF-1 ve spojitosti s nádorovým onemocněním. Jestli je jeho užívání vůbec ku prospěchu nebo naopak IGF-1 je nežádoucí složka. Děkuji Petr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
22 / 07 / 2019

Dobrý den, imunita má asi 200 tis. složek a z toho předpokládám asi 100 tis ještě neznámých. Pokud kozí kolostrum jednu z těchto složek vylepšuje, nedomnívám se, že to je zásadní zlom v imunitě. Insulin like growth factor je jistě zajímavá entita, ale zatím cílené využití kozím kolostrem nebylo sledováno. Nemyslím si ale, že by Vám mělo uškodit

Petr
18 / 07 / 2019

Dobrý den, mám diagnostikován nádor nosohltanu s meta do krčních uzlin, diagnóza = C110. Potřeboval bych poradit, nakolik je vhodné během léčby užívat kozí kolostrum obsahující IgG a IGF-1. Doporučila mi to imunoložka, ale mám obavy z "růstového faktoru" IGF-1. Můžete mi prosím poradit? Děkuji, Petr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
19 / 07 / 2019

Dobrý den, o nádoru mám od Vás jen minimum informací, např. o histol. struktuře, rozsahu onemocnění atd... Domnívám se, že kozí kolostrum Vás jistě nevyléčí, nejsou žádné vědecké podklady, které by to potvrzovaly.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.