Poradna lékaře

Položit dotaz do poradny


Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Odpovídá: Prim. MUDr. Martin Šmakal

  • narozen 1961
  • ženatý, dva synové

Specializace na sonografickou diagnostiku nádorů a zavádění nových léků do praxe v rámci klinických studií. Publikační praxe.

od 2010 primář onkologického oddělení Nemocnice Hořovice
1994 specializace 2. stupně – klinická onkologie
1990 specializace 1. stupně – interní lékařství
1987 – 2009 specialista pro prevenci a léčbě solidních nádorů – Onkologický Ústav na Pleši
1987 absolutorium Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze
od 2008 člen steering comittee klinických studií

Eli
07 / 03 / 2019

Dobry den,cht

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 03 / 2019

dobry den, ...

Eliška Patolánová
07 / 03 / 2019

Dobry den,chtěla bych se zeptat,jestli je možné , zaplatit si vyšetřeni,zda mi hrozí vznik rakoviny a dá li se hned zničit rakovibnové buňky. Můj otec i tři jeho sourozenci na rakovinu zemřeli. Děkuji za informaci Patolánová Litoměřiáce

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 03 / 2019

Dobrý den, jistě si lze zaplatit speciální genetické vyšetření, které by Vám mohlo přinést důležité informace, ale nic na světě není stoprocentní a vývoj genetiky jde mílovými kroky kupředu a možná za 3 roky budeme vědět stokrát více... Pokud je však v rodině významný výskyt zhoubných nádorů, tak je toto vyšetření často hrazeno i pojišťovnami... Hned se nádorové buňky zničit nedají, protože není tak jednoduché všechny vypátrat...

Kate
07 / 03 / 2019

Dobr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 03 / 2019

Dobr...

Kate
07 / 03 / 2019

Dobr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 03 / 2019

Dobr...

Kateřina Brabcová
07 / 03 / 2019

Dobrý den chtěla bych se zeptat kolik stojí chemoterapie první dávky na rakovinu tlustého střeva a kolik hradí pojišťovna. Děkuji Brabcová

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 03 / 2019

Dobrý den, pojišťovna hradí vše a stojí samotné léky málo cca do 5tis. Kč. Když ale připočteme podání léčby , premedikaci atd bude to hned přes 10tis Kč. Pokud by však šlo o kombinaci s biologickou léčbou , pak to jde ke stotisíci...

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.