Poradna lékaře

Položit dotaz do poradny


Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Odpovídá: Prim. MUDr. Martin Šmakal

  • narozen 1961
  • ženatý, dva synové

Specializace na sonografickou diagnostiku nádorů a zavádění nových léků do praxe v rámci klinických studií. Publikační praxe.

od 2010 primář onkologického oddělení Nemocnice Hořovice
1994 specializace 2. stupně – klinická onkologie
1990 specializace 1. stupně – interní lékařství
1987 – 2009 specialista pro prevenci a léčbě solidních nádorů – Onkologický Ústav na Pleši
1987 absolutorium Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze
od 2008 člen steering comittee klinických studií

Marie
31 / 08 / 2019

Dobrý den, u maminky jsem zjistila bulku, biopsie potvrdila NST invazivní karcinom prsu s mucinozním základem, grad 2 dle WHO. Další iinfo nemám. Na Zeleném Pruhu se rozhodli že další vyšetření dělat nebudou. Nicméně počítám, že by měl proběhnout hormonální receptorový test a také sono břicha a RTG plic a kontrola jater. Ale mamince je 78 let, je po CMP, je ležící, inkontinentní, nemluví a má zaveden PEG. mi přijde, že se nebude dělat nic.. Starám se o ni 10 let, mám ji doma. Nepečuji o ni pro to, aby se pak někdo nehodlal řádně starat, kde já už se starat nemohu. Prosím o info zda mám na tato vyšetření nárok. Jinak nevím jak chce vůbec někdo medikovat terapii.. Krom toho bych chtěla testy na BRCA1 a BRCA2, vím, že může jít o jiné mutace, a vím, že by maminka měla být mladší, ale nemohu tušit zda zpoždění nezpůsobila CMP. O zbytku rodiny nevím z matčiiny ani otcovi strany nic, s nikým se nestýkáme. Otec měl ale rakovinu prostaty,cca 14 let. Nyní je zaléčeno. Můžu požadovat provedení gen. testu u maminky a následně u sebe... prostě znalost rodokmenu do IV. kolene nemám. Snad prateta z otcovy strany měla rakovinu prsu a možná matka mé maminky. Ale já ani nevim kde jsou ti lidé pohřbeni a neznám ani jejich příjmení, natožpak RA. A exhumovat je nechci. A také se chci zeptat - maminka brala jako výživu Fresubin MultiFibre, změnila jsem na Fresubin 2Kcal HP Fibre, s ohledem na možnou malnutrinaci vzhledem k onko onemocnění. Také se doporučuje zvýšený příjem proteinů tedy aspoň na Linkosu , v příručkách pro výživu onko nemocných atd. Nicméně tento výrobek má poměrně vyšší hodnoty cukru, které jsou pro některé typy rakovin požehnáním a krom toho jsem četla, že přehnaný příjem bílkovin není vhodný, neboť co organismus jako bílkovinu nevstřebá, přemění na cukr a nakonec to spíše škodí než pomáhá. Prosím mohli byste mi napsat, jaká výživa do enterální sondy by byla nejvhodnější. Domluva s nutr. poradnou v nemocnici je poněkud náročná. nebyly mi ani schopni říci, zda je tento výrobek určen pro domácí užití a vyhrožovali mi doplatkem, který jsem neplatila. Vím že existuje Supportan, ten prý ale VZP nehradí - asi protože je přímo pro onko nemocné a je na letáčkách v nemocnici jako forma sippingu. - proč nehradí není mi jasné... Třeba mi to objasníte.. Ale prosím opravdu mi poraďte co by tedy bylo vlastně vhodné, abych neudělala nějakou nutriční chybu a mamince spíše neublížila než pomohla. Potřebuji také zachovat funkční perestaltiku, ( doplňuji Lactulozou) Ještě jednou díky. Chalupová

Prim. MUDr. Martin Šmakal
02 / 09 / 2019

Dobrý den, situace s vaší maminkou je výjimečná. Na celou situaci je nutno se podívat ze dvou úhlů. Medicinsko -lidského a právního. Obecně vzato právně na vyšetření , která myslíte, že by se měla udělat není nárok. Rozhoduje o tom lékař, zda by daná vyšetření byla benefitem pro danou osobu či zbytečnou zátěží. Jistě musí mít dobře zdůvodněno, proč standardní vyšetření neprovedl, aby se event. obhájil, pokud by došlo z Vaší strany k nějaké stížnosti. Často některá vyšetření u pacientů v terminálním stadiu neindikujeme, protože by výsledky neovlivnily další postup . Co se týče genet. vyšetření, tm se indikace velmi často mění, raději se zeptejte přímo třena Na Gennetu, který sídlí v Praze na Letné, těsně vedle technického muzea, blízko fotbal. stadionu Sparty Praha. Zahájit léčbu i bez znalosti hormon. receptorů je poměrně snadné. V tomto věku bývají nádory hormonálně citlivé asi v 80% , takže se dá zahájit za jistých okolností i naslepo... Šance na léčebnou odpověď je přesto vysoká. Navíc je léčba většinou výborně tolerována, takže nežádoucí účinky bývají minimální, i kdyby to byla léčba zbytečná ... Co se týče výživy , to je opravdu otázka již pro specialistu nutricionistu, já se tímto osobně zabývám jen standardně a v takových to případech i já volím postup dle jeho rad.

Andrea
30 / 08 / 2019

Dobrý den, mohl by jste mi prosím vysvětlit tuto diagnózu? (jedná se o mého partnera 30 let) před 3 lety měl ve varleti nádor z vaječného žloutku, varle mu odstranili, ale partner se bohužel dál už nijak neléčil. Jedná se tedy o metastázi. Mohl by ste mi říct o co se přesně jedná, pokud to z toho poznáte nebo aspoň vysvětlit co se píše? Předem děkuji za váš čas Staňková. Intraabdominálně je v právo retroperitoneálně mezi VCI a AA patrná vcelku ohraničená, nepravidelného tvaru a nehomogenních denzit expanze s centrál. regresiv. /nekrot. změnami o celk. vel. axiálně 80x44mm, CC 119mm, která s parc. kompresí VCI a ostia levé v. renales a odtlačováním hlavy pankreatu s kličkou duodena ventrálně.

Prim. MUDr. Martin Šmakal
30 / 08 / 2019

Dobrý den, dle popsaného vyšetření je poblíž páteře u největší břišní tepny a žíly velké ložisko, které budí podezření, že je zhoubného původu. Nabízí se metastáza z původního nádoru varlete, ale může to být i něco jiného.Jen ze zobrazovacích metod se to nedá na 100% určit. Ale já bych si přisadil na metastázu z toho původního nádoru...

Petr
27 / 08 / 2019

Dobrý den, níže jste přeskočil odpověď na náš dotaz - nebo jsem napsal něco nevhodného? ;-) Předem moc děkujeme za odpověď. Petr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
30 / 08 / 2019

Dobrý den, přeskočil jsem jej úmyslně , protože odpověď by byla spíše filosofickou rozvahou... Pospali jste situaci mnohem lépe než mnoho jiných tazatelů, přesto tam mám několik nejasností. Nevím zda stále mluvíme o jednom prsu či o dvou, uzlin bylo vyšetřeno 3+3, ale pak mluvíte o 5 ti vyš. uzlinách . Mám v tom trochu hokej. Pro seriozní odpověď bych si musel být jist správností Vašich údajů. Obecně vzato nízký věk je vždy rizikovým faktorem, přestože BRCA 1,2 jsou bez mutace. Nevím , jak moc spěcháte na graviditu, ale já bych v tomto konkrétním případě vydržel do 35ti let a pak se pustil do těhotnění...Pí doktorka má pravdu, že nádor. bb. mají velmi nízkou agresivitu /ER i PR 100%, mib 1%, G1.../ Asi bych též volil pouze hormonotherapii. Při zkrácení termínu se asi v tomto konkrétním případě nic nestane, ale těhotnět pro jistotu v 35 letech a to ještě po genet. vyš. bych já asi stejně preferoval

Milan
22 / 08 / 2019

Dobry den, byl mi před rokem operován merkel Karcinom na právě ruce, jakou bych mel zvolit další léčbu, s dekuji za odpoved

Prim. MUDr. Martin Šmakal
26 / 08 / 2019

Dobrý den, poskytl jste mi příliš málo údajů, abych mohl seroizně odpovědět. nevím nic o velikosti nádoru, jeho agresivitě, Vašem věku a mnoho dalších údajů, které bych k odpovědi potřeboval...

Petr
19 / 08 / 2019

Dobrý den, manželce byla před 2,5 lety (v pouhých 30 letech) diagnostikována rakovina prsu - T2(m)N0, pT1b(m)pN0(3LU+3SLN)M0, vícečetná ložiska na hranici ZK a v HZK, ložisko v HVK též v UZ patrné vel. 3mm, v axile reaktivní uzliny, bez jasné infiltrace. LU bez suspekce na postižení. Vyšetřeno celkem 5LU, z toho 2 sentinelové, všechny LU jsou bez meta. V L. prsu v DZK a na hranici ZK multifokální invazivní a mikroinvazivní NST Ca (duktální) G1, DCIS komponenta G1, celkem zastiženo 12 ložisek, z toho v sedmi invazivní karcinom 2-10 mm, 5x mikroinvazivní do 1 mm. ER100, PR100, Ki67: 10% C-erb 2+, FISH neg., všechny LU bez metastáz, BRCA 1/2 neg. Ihned po diagnóze žena podstoupila kompletní odstranění prsu. Nyní zvažujeme možnosti těhotenství a naše onkoložka nám nabídla možnost ukončení léčby Tamoxifenem a Zoladexem již po 2,5 roce (následný půlrok by ještě probíhalo "čištění"), místo původně plánovaných 5 let. Jaký je prosím Váš názor? Neovlivní toto zkrácení další prognózu? A jaké je prosím podle výše popsané diagnózy riziko recidivy (hlavně vzdálených metastáz) např. v období následujících 20 let? Jde o nádor DCIS (tedy in situ), nebo o "klasický" invazivní karcinom? Má na recidivu nepříznivý vliv i velmi nízký věk manželky, vysoký počet celkem 12 ložisek a to, že nepodstoupila chemoterapii (dle naší onkoložky nebyla nutná)? Předem moc děkuji za odpověď. Petr

Prim. MUDr. Martin Šmakal
30 / 08 / 2019

viz výše

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.