Poradna lékaře

Položit dotaz do poradny


Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Odpovídá: Prim. MUDr. Martin Šmakal

  • narozen 1961
  • ženatý, dva synové

Specializace na sonografickou diagnostiku nádorů a zavádění nových léků do praxe v rámci klinických studií. Publikační praxe.

od 2010 primář onkologického oddělení Nemocnice Hořovice
1994 specializace 2. stupně – klinická onkologie
1990 specializace 1. stupně – interní lékařství
1987 – 2009 specialista pro prevenci a léčbě solidních nádorů – Onkologický Ústav na Pleši
1987 absolutorium Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze
od 2008 člen steering comittee klinických studií

Nabídka úvěru
07 / 02 / 2019

Nabídka úvěru Dobrý den, paní a mistr Poctivost a upřímnost jsou dvě věci, které chybí. Nabízím půjčky vážným lidem, kteří mi mohou zaplatit úrokovou sazbu ve výši 3% ročně. Moje úvěrové podmínky jsou velmi jasné a jednoduché. Děkuji, že jste mi kontaktovali další informace PS: polojkab@seznam.cz

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 02 / 2019

toto je poradna pro onkol. nemocné pacienty , asi jste si spletli email...

Iva
07 / 02 / 2019

Dobrý den,jsem po kyretáži /histol. Fragmenty cervikální sliznice a nekrotické částky z invazivního středně diferencovaného endometroidního karcinomu s ložisky skvamózní diferenciace/ a nasledné operaci Hysterectomi abdom.cum adnexectomia bilat.Můžete mi prosím vysvětlit,co značí výsledky histologie 8380/32 pT1a Děkuji.

Prim. MUDr. Martin Šmakal
07 / 02 / 2019

Dobrý den, není to kompletní histologie z Hysterectomie abdom.cum adnexectomia bilat. Ta je podstatně obsáhlejší a tak mohu reagovat jen částečně. Výborné je, že jde v děloze pouze o stadium nádoru pT1a - tedy to nejmenší. To je velmi povzbudivé. Neznám však stav mízních uzlin - ty byly jistě také vyšetřovány. Pokud jsou negativní, pak vše dobře dopadne na 99,99 % :-)

Jarda
04 / 02 / 2019

Dobrý den pane primáři, manželce (57 let) , štíhlá, dosud zcela zdravá, po kyretáži a vyšetření UZ zjištěn dlaždicobuněčný karcinom na podkladě dermoidní cysty levého ovarias mg. transformací s infiltrativním růstem nádorové masy do dělohy přes zadní stěnu infiltrující celé tělo děložní s nádorovým infiltrativním šířením do levé pánevní stěny vč. .,piriformis a vnitřních ilických cév vlevo s velkou uzlinou pod interilickou bifurkací vlevo (dorzálně od nádoru), v obturatorní fosse vpravo s velkou nádorovou masou pod odstupem renálních cév vpravo paraaortálně, kde neohraničená nádorová masa v retroperitoneu se šířením do mezenteria AMS a retraaortálně. Dle vyšetření PET se potvrdil lokálně expanzivní tumor ovaria a lynfadenopaptie v nadklíčku, mediastinu, retrokrurálně, retroperitonálně 38 mm, paralicky , obturatorní LN, tumor levého ovaria. Údajně není zasažený žádný orgán a je zahájena systémová chemo kombinovaná s biologickou léčbou. Je velmi statečná, celá rodina ji podporujeme a já osobně věřím i na zázraky. Jaké jsou prosím její šance?

Prim. MUDr. Martin Šmakal
04 / 02 / 2019

viz předchozí odpověď

Jarda
04 / 02 / 2019

Dobrý den pane primáři, manželce (57 let) , štíhlá, dosud zcela zdravá, po kyretáži a vyšetření UZ zjištěn dlaždicobuněčný karcinom na podkladě dermoidní cysty levého ovarias mg. transformací s infiltrativním růstem nádorové masy do dělohy přes zadní stěnu infiltrující celé tělo děložní s nádorovým infiltrativním šířením do levé pánevní stěny vč. .,piriformis a vnitřních ilických cév vlevo s velkou uzlinou pod interilickou bifurkací vlevo (dorzálně od nádoru), v obturatorní fosse vpravo s velkou nádorovou masou pod odstupem renálních cév vpravo paraaortálně, kde neohraničená nádorová masa v retroperitoneu se šířením do mezenteria AMS a retraaortálně. Dle vyšetření PET se potvrdil lokálně expanzivní tumor ovaria a lynfadenopaptie v nadklíčku, mediastinu, retrokrurálně, retroperitonálně 38 mm, paralicky , obturatorní LN, tumor levého ovaria. Údajně není zasažený žádný orgán a je zahájena systémová chemo kombinovaná s biologickou léčbou. Je velmi statečná, celá rodina ji podporujeme a já osobně věřím i na zázraky. Jaké jsou prosím její šance?

Prim. MUDr. Martin Šmakal
04 / 02 / 2019

Dobrý den, chápu Vaší situaci a je krásné, že takto manželku podporujete.Nicméně nádor je velmi pokročilý a pokud se ptáte na to, jaká je šance na vyléčení, tak musím odpovědět, že bohužel minimální...

Hana Dubědová
03 / 02 / 2019

Při CUP Syndromu s metastázami je aplikována chemoterapie, jaká je ještě šance na život.

Prim. MUDr. Martin Šmakal
03 / 02 / 2019

Dobrý den, záleží na typu nádoru , ale obecně vzato u nádorů s metastázami to je téměř vždy jen boj s časem, ne boj o vítězství a nezáleží moc na tom, jestli máme primární nádor nebo ne...

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.