Prevence nádorů

Postupům, které se provádějí, aby něco nenastalo, se odborně říká prevence. Odborníci dělí prevenci na tři typy:

  • Primární prevence – obecná opatření prováděná v okamžiku, kdy ještě nic nehrozí. U nádorových onemocnění patří mezi hlavní preventivní opatření zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se nadměrným zlozvykům (cigarety, alkohol) a omezení rizik prostředí (znečištění, rizikové povolání).
  • Sekundární prevence – snaha zabránit hrozícímu nebezpečí. Včasné zjišťování stavů, které se vyznačují zvýšeným rizikem nádorů, a následné řešení těchto stavů. Snahou je maximálně omezit veškeré již existující ovlivnitelné rizikové faktory. Důležité je také člověka se zvýšeným rizikem sledovat, aby mohla být případná nádorová choroba odhalena včas a brzy léčena. Včasná léčba má totiž mnohem větší šanci na úspěch než léčba u velmi pokročilých nádorů.
  • A nakonec terciární prevence – soubor opatření, která se snaží snížit dopad již probíhajícího chorobného stavu. V souvislosti s nádorovými chorobami se tento termín nepoužívá.
Ilustrace

Fotografie byla pořízena v rámci kampaně "Umíme žít naplno!", kterou pořádá pacientské sdružení MammaHELP. To sdružuje pacientky s nádorovým onemocněním prsu.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.