Prevence

Prevencí se rozumí předcházení nemoci (Prevence). V případě nádorových onemocnění prevence spočívá ve snaze omezit či zcela vyloučit všechny známé rizikové faktory, které jsou spojovány s nádory. Takovým faktorům se říká kancerogenní faktory.

Kromě obecných kancerogenních faktorů, které ovlivňují celkové riziko libovolné rakoviny, jsou pro každé nádorové onemocnění známy i speciální faktory. Ty značně zvyšují jen riziko jednoho určitého typu nádoru a mohou být v různých případech i velmi odlišné.

Ilustrace

Obecné rizikové faktory, seřazené podle odhadovaného procenta podílu na počtu úmrtí na nádorová onemocnění:

  • výživa – 35–40 %
  • kouření – 30–35 %
  • rizikové faktory související se zaměstnáním – 4–6 %
  • alkohol – 3–4 %
  • virové infekce – 1–5 %

Několik namátkových příkladů speciálních rizikových faktorů:

  • promiskuita u žen s nádorem děložního čípku
  • pití piva u nádorů tlustého střeva
  • slunění bez ochranných krémů a časté návštěvy solária u nádorů kůže
  • časný začátek menstruace, pozdní přechod nebo absence mateřství u nádorů prsu
  • vysoký krevní tlak a obezita u nádorů ledvin

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.