Primární prevence

Primární prevence je předcházení chorobám, které zatím člověku nijak nehrozí. Pokud jste ve zvýšeném riziku některého nádorového onemocnění, týká se vás již sekundární prevence, o které se pojednává v jiné kapitole.

Primární prevence je takové opatření „pro strýčka příhodu“. Je to chování člověka, který myslí daleko do budoucnosti. I když jej nyní nic netrápí, nenechá se tím pocitem příliš unést. Je za své zdraví vděčný, a proto se chová tak, aby mu co nejdéle vydrželo.

Ilustrace

Pod primární prevenci nádorových onemocnění patří hlavně zdravý životní styl a dostatek pohybu. Více o tom, co je třeba dělat či nedělat, abyste snížili riziko rakoviny, se dočtete v kapitole Rizikové faktory v oddílech Strava, Prevence nádorových onemocnění a Způsob života a také v oddílu Zdravý jídelníček.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.