Příznaky rakoviny

Nádory se projevují třemi typy příznaků:

 • Příznaky místní – nádory, které rostou na typickém místě, působí obtíže, které jsou pro toto místo charakteristické. To je dáno tím, jak nádor svým růstem poškozuje a ovlivňuje orgány a tkáně ve své blízkosti.
 • Příznaky celkové – zejména v pokročilých fázích choroby nádory oslabují svým růstem organismus a působí tak celému tělu určité obtíže. Ty bývají shodné pro většinu nádorových onemocnění.
 • Příznaky způsobené uvolňováním určitých látek (příznaky paraneoplastické) – někdy buňky, z nichž je nádor složen, mohou vylučovat látky, které ovlivňují děje jinde v organismu.

Každé nádorové onemocnění má svou škálu specifických příznaků. Podle přítomnosti některých příznaků lze také hodnotit pokročilost choroby a případně naději na vyléčení.

Ilustrace 

Místní příznaky pro některá vybraná nádorová onemocnění:

 • krev ve stolici, obtíže s vyprazdňováním, nadměrná plynatost – nádory střev
 • poruchy polykání – nádory krku a jícnu
 • kašel, vykašlávání krve – nádory plic a dýchacích cest
 • krev v moči – nádory ledvin, močového měchýře a močových cest, prostaty
 • bolesti hlavy, poruchy vidění – nádory mozku
 • bolest prsu, kožní změny, hmatná bulka – nádory prsu
 • krvácení z pochvy – nádory pochvy, dělohy

Celkové příznaky:

 • unavenost
 • malátnost
 • nechutenství
 • větší úbytek na váze
 • noční pocení
 • celkové oslabení organismu

Paraneoplastické příznaky:

Patří sem celé spektrum příznaků závislých na látkách podobných hormonům, které vytváří buňky nádoru. Např. u nádorů ledvin se může objevit cokoliv z následujícího:

 • nadměrné ochlupení
 • zvětšení prsů až produkce mléka
 • náhlá zvýšení krevního tlaku
 • poruchy metabolismu cukrů
 • náhlé vysoké teploty
 • a další různorodé stavy

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.