Rakovina děložního čípku

Zadejte váš věk:

Měla jste někdy v životě již rakovinu (kromě nemelanomového nádoru kůže)?
Ano Ne

Podstoupila jste hysterektomii?
Ano Ne

Kouříte?
Ano Ne Přestala jsem

Kolik sexuálních partnerů jste měla během života?
0 1-2 3 a více

V kolika letech jste měla první pohlavní styk?
méně než 16 více než 16

Používala jste jako ochranu před nechtěným těhotenstvím kondom nebo tělísko?
Ano Ne

Kolik dětí jste porodila?
0 1 2 3 a více

Měla jste někdy sexuálně pohlavní nemoc (včetně HPV, herpes, kapavky)?
Ano Ne

Podstoupila jste v posledních 3 letech screeningové vyšetření na karcinom děložního čípku (Papanicolaou Test)?
Ano Ne


Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.