Redakční rada

Vydavatel:
MeDitorial +

Adresa:
Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2

Redakční rada:
MUDr. Václav Pecha
MUDr. Miroslava Skovajsová
MUDr. Jiří Náhlovský
MUDr. Tomáš Šebek

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.