Rekonstrukce prsu

Odstranění prsu pro zhoubný nádor nemusí být nevratné řešení. V mnoha případech lze provést takzvanou rekonstrukci prsu a pacientce tak navrátit s novým prsem i její sebevědomí.

K tomu, aby bylo rekonstrukci prsu možné provést, jsou zapotřebí tři důležité podmínky:

  • Základní onemocnění (karcinom prsu) je dobře vyléčeno a nehrozí recidiva.
  • Od odstranění prsu uběhla již nějaká doba (cca dva roky), během které se neobjevila recidiva zhoubného nádoru. Tato podmínka neplatí absolutně a kromě těchto takzvaných odložených rekonstrukcí se provádějí i rekonstrukce primární, to znamená zároveň s odstraněním původního prsu.
  • S rekonstrukcí souhlasí pacientčin onkolog.

Ilustrace 

 

Typy rekonstrukčních operací

  • Rekonstrukce silikonovým implantátem – používá se v případě, kdy prs byl odstraněn jen částečně nebo po jeho odstranění zůstala na místě část původní kůže. Pod prsní sval se vloží silikonový implantát. Metoda je jednoduchá a umožňuje dobře odhadnout výsledek celé rekonstrukce.
  • Rekonstrukce za pomoci tkáňového expandéru – používá se v případech, kdy operatér nemá k dispozici dostatek volné a nepoškozené kůže ke vložení implantátu. Při použití tkáňového expandéru probíhá celá rekonstrukce ve dvou fázích. Expandér má podobu balonku, který se vkládá pod kůži do místa budoucího prsu. Balonek se pomocí jehly skrze kůži plní fyziologickým roztokem, čímž postupně zvětšuje svůj objem, a tím nutí okolní kůži k růstu a zvětšování. Balonek musí být obvykle ponechán na místě několik měsíců. Teprve po vytvoření dostatečně velké kožní kapsy je možné provést samotnou rekonstrukci silikonovým implantátem.
  • Rekonstrukce prsu vlastní tkání – používá se například v případě větších prsů, které se pomocí silikonových implantátů špatně vytvářejí. Vlastní tkáň se lépe modeluje a není nutná její výměna jako v případě implantátů. Obvykle se k rekonstrukci používá tkáň z břicha pod pupkem.

Po rekonstrukci prsu jakoukoli technikou je často nutné upravit druhý prs tak, aby oba vypadaly symetricky. Na novém prsu se provádí i rekonstrukce bradavky a prsního dvorce.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.