Samovyšetření prsu: jak na to

Samovyšetření prsu je vhodné provádět pravidelně jedenkrát měsíčně. Nejlepší období pro samovyšetření je druhý nebo třetí den po menstruaci, kdy jsou prsy bez napětí. U žen, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv den.

1. krok: začíná se pozorováním

Nejprve se postavíme před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi. Pozorujeme velmi pečlivě tvar, symetrii a změny na prsou. Pak pomalu zvedáme paže nad hlavu a prohlížíme oba prsy ze všech stran. Některé změny mohou být velmi nápadné (krvácení z bradavky nebo zarudnutí kůže), jiné je nutné aktivně odhalovat pohyby paží.

Totéž provedeme s rukama v bok, kdy svěsíme ramena a lokty vysuneme mírně dopředu. Sledujeme opět symetrii a tvar obou prsů. Velmi varovným znamením může být dolíčkování na kůži nebo vtažení kůže. Cokoliv, co se objeví pouze na jednom prsu, může být podezřelé. Nemizící začervenání, rozšíření žil, vklesnutí, pupínky nebo oděrky vyžadují vždy konzultaci lékaře.

Ilustrace 

 

2. krok: prozkoumání prsu až do podkoží

Zvedneme levou paži a bříšky prstů pravé ruky velmi pečlivě a opatrně prohmatáme levý prs. Postupujeme pomalými krouživými pohyby od dolního zevního okraje prsu směrem k vnitřním partiím. Pohybujeme prsty kolem bradavky a následně okolo celého prsu. Totéž opakujeme na pravém prsu. K odhalení jemných změn je možné vyšetřit oba prsy naráz. Krouživými pohyby zkoumáme v jednu chvíli stejná místa obou prsů.

Speciální pozornost je nutné věnovat oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Zde se nachází velké množství mízních uzlin, které jsou za normálních okolností nehmatné. Pokud se objeví bulka nebo nepravidelnost v podkoží, je na místě vyhledat lékaře.

3. krok: vyšetření bradavek

Jemně uchopíme bradavku mezi dva prsty a sledujeme jakékoliv nepravidelnosti. Totéž provedeme na druhé straně. Všímáme si výtoku z bradavky.

4. krok: na zádech

Položíme se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založíme za hlavu a rameno si podložíme například polštářem. V této poloze dojde ke zploštění prsu a jeho rozprostření. Tím se také zjednoduší jeho prohmatání. K vyšetření použijeme stejné krouživé pohyby v týchž místech jako v poloze vestoje. Opakujeme na straně levé.

(nes)

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.