Sebediagnostika

Každému z nás hrozí riziko vzniku nádorového onemocnění. Ačkoliv je někdo z nás více náchylný například k rozvoji rakoviny tlustého střeva a jinému zase více hrozí rakovina prsu, nikdy se nedá předpovědět, zda se u konkrétního člověka daný nádor nakonec vyvine. To je možné pouze u velmi malého počtu nádorů s jasně prokázaným genetickým podkladem.

Následující testy rizika nádorového onemocnění proto berte především jako návod k zamyšlení nad rizikovými faktory ve vašem životě. Ideální bude, pokud vás sebediagnostické testy dovedou k účinné změně životního stylu, odstranění rizikových faktorů a k všeobecné "onkologické bdělosti".

V případě pochybností o svém zdravotním stavu neváhejte navštívit svého lékaře. S ním také můžete konzultovat otázky ohledně rizika vzniku rakoviny a poradit se, jak rizikové faktory co nejúčinněji odstranit.

Sebediagnostické testy - zhodnoťte své riziko

Ilustrace Rakovina ledvin
Ilustrace Rakovina prsu
Ilustrace Rakovina tlustého střeva
Ilustrace Rakovina děložního čípku
Ilustrace Rakovina plic
Ilustrace Rakovina prostaty
Ilustrace Rakovina vaječníků

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.