Sekundární prevence

Pod sekundární prevenci patří postupy cílené na včasný záchyt rozvíjejícího se nádorového onemocnění u lidí s vyšším rizikem. V této souvislosti jsou důležité tři body – samovyšetření, včasné vyšetření lékařem a screening.

Samovyšetření

Samovyšetření provádí člověk sám u sebe. Pozoruje se a hledá příznaky, které by mohly svědčit pro nádorové onemocnění. To je velmi důležité třeba u včasného odhalování rakoviny prsu. Ženám od určitého věku (typicky od 30 let) se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně podrobné samovyšetření před zrcadlem k odhalení bulek v prsu.

Vhodné je sledovat svůj zdravotní stav a nespoléhat na pocit vlastního dobrého zdraví. Z klidu by každého měla vyburcovat zejména přítomnost krve. Krev v moči může být prvním příznakem nádorů ledvin a močového měchýře. Natrávená krev ve stolici často značí buď nádor, nebo přítomnost střevního zánětlivého onemocnění. Vykašlávání hlenu s obsahem krve je časté u nádorů plic a u tuberkulózy.

Pouhé samovyšetření není dostačující – smysl má jen tehdy, pokud je při jakékoliv pochybnosti doprovázeno vyšetřením u lékaře. Teprve lékař může vyvrátit či podpořit podezření, protože má s podobnými stavy větší zkušenost. Navíc je při podezření schopen rozhodnout o dalším postupu, naplánovat a objednat potřebná vyšetření a nakonec pacienta doporučit do péče specialisty.

Ilustrace 

 

Včasné vyšetření lékařem

Pochybnosti při samovyšetření je vhodné konzultovat s lékařem. Ale i bez pochybností je vhodné chodit na pravidelné prohlídky. Některé nálezy, které považují pacienti za nezávažné, totiž může lékař hodnotit zcela jinak. Z toho důvodu má každý člověk právo na pravidelné preventivní prohlídky u svého lékaře, a to i pokud je zcela zdráv.

Minimální doporučovaná četnost preventivních prohlídek:

  • u praktického lékaře jednou za dva roky
  • u gynekologa každá žena nad 15 let jednou ročně
  • u stomatologa každý občan do 18 let vždy jednou za půl roku, těhotná žena dvakrát v průběhu těhotenství a běžný dospělý občan jednou za rok
  • na pediatrickou preventivní kontrolu mají právo novorozenci, kojenci, nemluvňata, batolata a děti v těchto obdobích: 9× v prvním roce života, dále v 18 měsících, ve 3 letech a dále pak jednou za dva roky

Povinnou součástí preventivní prohlídky dospělých je právě prevence cílená na odhalování nádorových chorob. Lékař by měl provést vyšetření moči, konečníku, varlat a prsů. Od padesáti let je vhodné také vyšetření stolice na přítomnost krve, což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.