Slovníček pojmů

A
Ablace
snesení (chirurgické odstranění) orgánu

Alopecie
ztráta vlasů, holohlavost

Anémie
chudokrevnost, nedostatek červených krvinek

Apoptóza
programovaná smrt buněk

B
Benigní
nezhoubný

Biopsie
odběr části tkáně k histologickému vyšetření, odhaluje charakter nádoru

C
CT
počítačová tomografie, podrobné vyšetření orgánů těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači

Cytostatika
látky, které utlumí dělení nádorových buněk

D
Devitalizace
odstranění nádoru podvázáním

Diagnóza
rozpoznání a určení choroby

E
Edém
otok

Empatie
vcítění se do pocitů druhých

Enzymy
bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně

Epitéza
prsní náhrada

Excize
chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru

F
Fibróza
zmnožení vaziva v tkáni

G
Galaktorea
samovolná odtok mléka z mléčné žlázy

Gastroskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení vnitřního povrchu žaludku

H
Histologické vyšetření
název pro mikroskopické vyšetřování odebraných malých částí orgánů či tkání

Hormon
chemická látka, kterou v těle vytvářejí speciální žlázy (nadledviny, štítná žláza, hypofýza, pohlavní žlázy)

CH
Chemoterapie
léčba pomocí cytostatik, při níž jsou nádorové buňky buď ničeny, nebo je jim bráněno v růstu nebo v množení

I
Inhibitor
látka schopná tlumit určitý děj

K
Karcinom
zhoubný nádor

Karcinogeny
látky, které mohou způsobovat rakovinu

Kancerofobie
chorobný strach z rakoviny

Kachexie
výraz pro nepřiměřený úbytek hmotnosti (váhy) vlivem jakéhokoliv onemocnění

Konizace
chirurgické odstranění plochy děložního čípku

Krevní obraz
laboratorní vyšetření určující počet červených a bílých krvinek a krevních destiček ve vzorku krve

Kvadrantektomie
chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu

L
Lymfedém
otok, vzniklý městnáním lymfatického systému

Laparoskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení dutiny břišní, zároveň miniinvazivní léčebná metoda

Leukemie
zmožení zhoubně změněných bílých krvinek

Lymfatické uzliny
malé uzlíky, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému, zachycují bakterie nebo nádorové buňky

Lymfatický systém
tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají imunitní buňky, a které se podílejí obranyschopnosti organismu

Lymfedém
otok vzniklý městnáním lymfatického systému

Lymfom
zhoubné zduření lymfatické uzliny

M
Maligní
zhoubný

Mamma
prs

Mammografie
rentgenové vyšetření prsu

Mastektomie
chirurgické odstranění prsu

Melanom
zhoubný pigmentový nádor kůže

Metastáza
rozsev zhoubného nádoru

Mutace
změna genetické informace na úrovni DNA, která může vést ke vzniku rakoviny

N
Nauzea
nevolnost

Neoplasma
latinské označení pro novotvar

O
Onkologie
vědní obor, který se zabývá nádory a vším, co s nimi souvisí

Onkomarker
termín označující specifické látky, které se uvolňují z nádoru a volně obíhají v krvi

P
Paliativní léčba
péče o pacienty v konečném stadiu rakoviny, která tlumí příznaky onemocnění

Polyp
nezhoubný útvar, který vyrůstá ze stěny střeva

Prekanceróza
stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít ve zhoubný nádor

Prevence
předcházení nemoci

Prognoza
předpokládaný průběh onemocnění

Progrese
postup onemocnění, jeho zhoršování

Punkce
získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky

R
Radikální operace
úplné odstranění nádoru či celého orgánu

Radioterapie
léčba ozařováním

Recidiva
znovuobjevení se nádoru v místě, kde byl už jednou odstraněn

Remise
stav, kdy došlo k úplnému odstranění rakovinné tkáně

S
Screening
použití diagnostických metod k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob, osob zdánlivě zdravých, bez příznaků onemocnění

Staging
vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a zařazuje nemoc do určitého stádia

Symptom
příznak

T
Transfúze
podání plné krve nebo jiných krevních přípravků

Tumor
masa buněk (zmnožení buněk)

U
Ultrasonografie
zobrazení orgánů ultrazvukem

V
Vakcína
očkovací látka z oslabených nebo mrtvých mikrobů jako prevence či léčba infekcí

Vedlejší účinky
potíže, které se objeví během užívání léků (únava, nevolnost, zvracení, snížený počet krvinek, padání vlasů)

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.