Ultrazvukové vyšetření

Vyšetření ultrazvukem je zcela běžné a nebolestivé. Lékař při něm jezdí po povrchu těla ultrazvukovou sondou a na obrazovce se zobrazují vnitřní struktury. Vyšetřovaná oblast se před vyšetřením musí namazat speciálním gelem, který umožňuje co nejlepší zobrazení.

Vyšetření ultrazvukem nemá žádná rizika, takže se používá velmi často. Jeho diagnostický přínos je značný, pokud jej provádí zkušený lékař. Ultrazvuk se hodí k zobrazení všech měkkých tkání, zejména pak v oblasti břicha, pánve a krku. Používá se také ke kontrole správného zavedení jehly při jehlové biopsii u nádorů prsu a mnoha dalších.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.