Umíme žít naplno!

Ilustrace

Mamma HELP
sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

Umíme žít naplno!
celostátní kampaň 2008

Žena v klobouku je symbolem kampaně, v níž chce pacientské sdružení Mamma HELP získat peníze na programy pro ženy s rakovinou prsu.

V Česku žije 46.000 žen, jež prošly zkušeností s rakovinou prsu. Nemoc postihne v průběhu života každou osmou až dvanáctou, ročně téměř 6000 žen.

Cílem kampaně je motivovat ženy, které onemocněly, nebo už jsou po nemoci, a mají problémy související s nemocí, aby to nevzdávaly, aby dál žily pokud možno jako dřív a snažily se využít toho, že dostaly druhou šanci.

Mamma HELP poskytuje těmto ženám svou pomoc v šesti poradnách – v Praze, Brně, Hradci Králové, Přerově, Zlíně a Plzni. Na provoz těchto MAMMA HELP CENTER půjdou peníze z veřejné sbírky, kterou kampaň Umíme žít naplno! podporuje.

Součástí sbírky je i zasílání dárcovských SMS ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo 87777. Odesílatel tak podpoří Mamma HELP částkou 27 korun.

Klobouk
je pro ženy s rakovinou prsu z mnoha úhlů pohledu symbolem – zakryje ztrátu vlasů při nemoci, umožní změnit image a zajistit případnou anonymitu, stejně jako naopak zvýšit ženské sebevědomí při návratu do normálního života.

Kampaň zahrnuje dvě desítky jednotlivých akcí, na nichž se kromě členek sdružení podílí také řada významných partnerů. Všechny tyto projekty mají masivní mediální podporu.

Stáhněte si:

Plán akcí kampaně

Tisková zpráva

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.