Věk a nádory

Mezi pátým a sedmdesátým rokem života stoupá riziko nádorového onemocnění s věkem. Po 35. roce života je tento vzestup mnohem strmější. To jen potvrzuje známou skutečnost, že rakovina je nemocí z opotřebení buněk.

Ilustrace

Počet nádorových případů na sto tisíc obyvatel podle věkových skupin (USA):
červeně = incidence (počet nových případů za rok)
modře = mortalita (počet úmrtí za rok)
(Zdroj: http://www.nature.com/nrc/journal/v5/n10/fig_tab/nrc1715_F1.html)

Důvod, proč již riziko po sedmdesátce nestoupá zdaleka tak významně, a dokonce později i klesá, je jednoduchý. Pacienti pak mají jiné závažné zdravotní obtíže. I kdyby měli rozvíjející se nádorové onemocnění, nezemřou na něj a často ani nebude odhaleno, protože dříve zemřou z jiné příčiny.

Přitom je možno pozorovat, že v zemích, kde se lidé dožívají velmi vysokého věku v dobrém zdravotním stavu (např. Japonsko), se vrchol rizika posouvá do pozdějšího věku. Zároveň také riziko nádorových onemocnění stoupá mnohem strměji než dříve, což souvisí se životním stylem.

Ilustrace

Roční počty nových nádorových případů na sto tisíc obyvatel:
a) podle data narození a věku
b) porovnání údajů od mužů a žen z let 1960–62 a 1988–92
(Zdroj: http://www.nature.com/nrc/journal/v5/n10/fig_tab/nrc1715_F3.html)

Osoby s největším rizikem nově zjištěného nádorového onemocnění jsou lidé po 60. roce života. U různých nádorových chorob je tato hladina proměnlivá, avšak obecně platí, že dvě třetiny nově diagnostikovaných nádorů jsou zjištěny u lidí po šedesátce.

Ilustrace

Procentuální podíly nově zjištěných nádorových případů podle věku, údaje z ČR za rok 2005.
(Zdroj: Zhoubné nádory v roce 2005, ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 59/2007)

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.