Věkové skupiny

Výskyt nádorových onemocnění se liší v jednotlivých obdobích lidského života:

DĚTI


Tzv. solidní (pevné) nádory představují více než 2/3 nádorových onemocnění, leukémie zbývající 1/3. Histogeneticky se u dětí jedná především o nádory z neuroektodermu a mezodermu. Epiteliální nádory, které převažují u dospělých, jsou u dětí výjimkou.

Nejčastější nádory jsou:
Akutní leukémie
Nádory CNS
Neuroblastom
NHL (non-Hodgkinské lymfomy)
Wilmsův tumor
Hodgkinova choroba
Rabdomyosarkom
Retinoblastom
Osteosarkom
Ewingův sarkom

MLADÍ DOSPĚLÍ


Výskyt nádorových onemocnění u dospívajících má celosvětově stoupající trend, v posledních 30 letech se incidence nádorů u dospívajících zvýšila o 50%. Počet nádorů u adolescentů v posledních letech poprvé dokonce předstihl výskyt nádorů u dětí. Meziroční vzestup incidence se pohybuje kolem 1%.

Nejčastější nádory jsou:
Lymfomy
Leukemie
Nádory CNS
Endokrinní nádory
Nádory kostí
Sarkomy měkkých tkání
Nádory kůže
Nádory germinální

VYŠŠÍ VĚKOVÉ SKUPINY


Zhoubné nádory jsou onemocněním vyššího věku. Riziko nádorového onemocnění se s věkem významně zvyšuje. Nárůst počtu nádorových onemocnění ve vyšším věku je při prodlužování střední doby života stále zřetelnější zejména ve vyspělých zemích. V evropských zemích se 60% nádorových onemocnění a 70% úmrtí na zhoubné nádory vyskytuje ve věkové skupině nad 65 let.

Nejčastější nádory jsou:
Karcinom plic
Karcinom prostaty
Karcinom prsu
Karcinom tlustého střeva a konečníku

Výskyt nádorů u mužů a žen

Zdroj: www.uzis.cz

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.