Vývoj nemoci

Pacient s nádorovou chorobou často prochází několika stadii, v nichž se smiřuje se svou diagnózou. Ne nutně musí projít všemi stadii či v tomto pořadí.

1. Šok, případně pochyby o správnosti diagnózy – bezprostředně po sdělení diagnózy.
2. Vztek, obviňování ostatních – pacient ze svého stavu obviňuje celý svět, může být zlý na své blízké, závidět jim, že oni jsou zdraví.
3. Smlouvání – pacient v duchu smlouvá, má pocit, že se k němu osud zachoval nespravedlivě, říká si v duchu: „Proč nemá rakovinu někdo jiný, proč zrovna já…“
4. Vina, beznaděje – pacient cítí vinu za svůj stav, zvažuje, zda něco neopomněl, cítí beznaděj a propadá do depresí.
5. Vyrovnání se – nakonec se pacient se svou chorobou a rizikem úmrtí vyrovná, je schopen normální komunikace. Může být zamlklejší či vážnější než dříve, ale depresivní pocity již nejsou zdaleka tak časté.

Nádorové onemocnění s sebou nese určité změny, které jsou dány postupem onemocnění a také léčbou.

  • Pacient může postupem času hubnout, je unavenější, klesá jeho fyzická zdatnost.
  • Objevují se stavy nechutenství, které mohou být také střídány náhlými změnami chutí.
  • V mezidobí mezi jednotlivými cykly chemoterapie či ozařování se zdravotní stav může zlepšovat, dorůstají vlasy, upravují se zažívací obtíže.
  • Pokud choroba dále postupuje, přidávají se další a další obtíže – zejména stupňující se bolesti, nechutenství, únavnost, apatie.
Ilustrace

Příprava na možný konec života

I přes nepolevování v naději na uzdravení je nutné, aby se pacient s nezištnou pomocí bližních připravil na možný konec svého života. Odmítání těchto příprav je ve svém důsledku velmi neblahé, protože znemožňuje plně dosáhnout vyrovnání, které je pro dobrý psychický stav pacienta důležité.

Součástí příprav by mělo být i včasné vyrovnání formálních náležitostí odchodu z tohoto světa – sepsání závěti, dořešení či alespoň přiznání případných finančních pohledávek a nevyřízených záležitostí. Toto vyrovnání by mělo být provedeno i při vysoké naději na uzdravení, protože při náhlém zhoršení stavu či bezdůvodném vyčkávání může nastat situace, kdy pacient již nemusí být schopen rozhodování.

Je vhodné, aby bylo celé vyrovnání vedeno v nezištném duchu a atmosféře vzájemné důvěry, případně za podpory školeným psychologem. Zdůrazněn by měl být zejména fakt, že včasné řešení dovoluje pacientovi zhostit se svých záležitostí samostatně a rozhodovat o nich podle svého uvážení. Je krajně nevhodné, aby byl v rozhodování při této situaci pacient podroben jakýmkoliv tlakům.

Plodnost

Někteří lidé mají obavy z toho, že jim léčba nádorového onemocnění může zabránit v tom, aby měly děti. Při takových obavách je vhodné zmínit se o nich ještě před začátkem léčby lékaři. Ten většinou poradí, případně odkáže na specialistu, který nabídne výběr z několika možností, jak ochránit fertilitu.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.