Vznik

Karcinomy plic vznikají v drtivé většině z buněk, které vystýlají průdušky. Buňky rostou a postupně se šíří do okolní tkáně, narušují cévy a dráždí a poškozují okolní zdravou tkáň. Mohou způsobovat celou škálu obtíží, ale nejčastěji se projevují kašlem a vykašláváním krvavého hlenu. Tyto příznaky však svědčí pro již poměrně pokročilý nádor. Pokud nádor vyvolá dušnost, je to známka velmi závažného stavu.

Ilustrace

Jako nejzávažnější rizikový faktor karcinomu plic se udává kouření tabáku. Čím déle člověk kouří, tím větší je riziko. Důležité je vyvrátit rozšířené a špatné přesvědčení, že pasivní kouření je spojeno s významně nižším rizikem. Není to pravda, riziko je u nekuřáků dlouhodobě vdechujících kouř sníženo jen velmi málo.

Další rizikové faktory:

  • znečištění vzduchu,
  • výskyt nádorů plic v rodině,
  • věk nad 65 let.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.