Vznik

Důvody, proč přesně karcinom prsu vzniká, nejsou jasné. Víme, že pouze 5–10 % případů vzniká v souvislosti s dědičnou zátěží. Zbylých 90 % nádorů prsu se objevuje v důsledku genetických změn, ke kterým dochází v buňkách prsních žláz v důsledku stárnutí organismu. Po sérii poškození DNA buňky ztrácejí schopnost organizovaného růstu a začínají růst bez kontroly organismem. Ani systém sebeobrany organismu je již nedokáže zastavit. Buňky časem prorostou do krevních a mízních cév a pomocí nich se dostanou na další místa v organismu, kde založí tzv. metastázy (dceřiná ložiska).

Ilustrace 

 

Při pátrání po příčinách rakoviny prsu byly odhaleny tyto nejčastější faktory, které zvyšují riziko, že v prsu dojde k nádorovému bujení:

  • Vyšší věk – většina nádorů prsů je diagnostikována po 60. roce věku, naopak před přechodem je onemocnění spíše vzácné.
  • Nádor se již vyskytl v rodině či u téhož pacienta – pokud se u ženy objevil nádor v jednom prsu, je u ní vyšší riziko, že se objeví i v prsu druhém. Riziko také stoupá s výskytem nádorů u matky či sestry, případně i vzdálenějších příbuzných. To platí zejména, pokud bylo nádorové onemocnění prsu diagnostikováno u některého příbuzného ještě dříve, než dosáhl 40. narozenin.
  • Určité změny ve tkáni prsu – u některých žen se při mikroskopickém vyšetření tkáně prsu objeví netypické buňky. V takovém případě stoupá riziko vzniku nádoru prsu.
  • Genetické změny – změny v některých genech zvyšují riziko nádorů prsu. Platí to zejména pro geny BRCA1 a BRCA2, jejichž nositelky mají mnohem vyšší riziko než ostatní ženy. Při podezření na tyto genové změny lze provést vyšetření, které je potvrdí, či vyloučí. Při jejich potvrzení lze podniknout určitá preventivní opatření, aby k rakovině nedošlo.
  • Menstruace a přechod – u žen, které začaly menstruovat před 12. rokem života, přestaly menstruovat až po 55. roce, měly první dítě v pozdějším věku nebo neměly děti vůbec, je riziko nádorů prsu zvýšeno. Totéž platí i pro ženy, které po přechodu berou hormonální terapii s obsahem estrogenu a progestinu.
  • Ozáření prsu – u žen, kterým byl v rámci nádorové léčby ozařován hrudník včetně prsů, je zvýšené riziko karcinomu prsu.
  • Hustota prsní tkáně – pokud je při mamografii odhalena zvýšená hustota tkáně prsu, znamená to vyšší riziko nádoru.
  • Nadváha či obezita po přechodu, nedostatek pohybu – nedostatek pohybu a nadváha u žen po přechodu zvyšují riziko nádorů prsu.
  • Alkohol – s množstvím vypitého alkoholu úměrně stoupá i riziko nádorů prsu.

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.