Způsob života

Při zanedbání prevence dochází k vzestupu rizika vzniku nádorového onemocnění, proto je vhodné o rizikových faktorech vědět a cíleně se jim vyhýbat. Obecně lze říci, že při zdravém životním stylu a správných stravovacích návycích je riziko nádorů menší. Rakovina je koneckonců do jisté míry civilizační nemocí.

Nejznámějším rizikovým faktorem, který lze ovlivnit, je kouření. To úzce souvisí se stylem života a celkovým přístupem k vlastnímu zdraví. Stres, kouření a sedavé zaměstnání působí na nádorové choroby jako dobré hnojivo.

Ilustrace 

Naopak častý aktivní pohyb je dobrou prevencí rakoviny. Zabraňuje totiž obezitě, o které se ví, že zvyšuje riziko mnoha typů nádorů, zejména však ledvin, prsu a vaječníků. Podle amerických průzkumů dochází při nedostatku fyzické aktivity k vzestupu rizika rakoviny o 45 % u mužů a o 28 % u žen.

Podle mezinárodní studie vědci vytipovali devět celosvětově nejrizikovějších faktorů prostředí a životního stylu, které souvisí s rakovinou. Jsou to:

  • nadváha a obezita,
  • malá konzumace čerstvého ovoce a zeleniny,
  • nedostatek pohybu,
  • kouření,
  • alkohol,
  • nechráněný sex a rizikové sexuální chování,
  • znečištění vzduchu ve městech,
  • přítomnost kouře ze spalování pevných paliv v domácnosti,
  • znečištěné injekce ve zdravotních zařízeních (platí spíše pro země třetího světa).

Zdroj: www.naturalnews.com, odborné časopisy Cancer Research a Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, University of Florida Shands Cancer Center – Cancer News

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.