Chirurgická léčba

Chirurgie může nádor úplně vyléčit a zabránit jeho šíření do dalších tkání. Předpokladem toho je úplné odstranění nádoru, včetně případných buněk, které se od něj „odpojily“ a vycestovaly jinam po těle.

Průběh léčby

Před samotnou operací absolvuje nemocný řadu vyšetření, aby se lékaři o podstatě a rozsahu nádoru dozvěděli co nejvíce. Většinou potom jde chirurg „najisto“ – ví přesně, s jakým onemocněním má tu čest a jak rozsáhlý výkon bude potřeba. Není tomu tak ale vždy – někdy je neinvazivní vyšetření nádoru nemožné a jedním z prvních kroků musí tedy být operace, která teprve dá lékařům další odpovědi.

Mnohdy se spolu s nádorem odstraní i lymfatické uzliny, do kterých je odváděna míza z oblasti nádoru. Po operaci se odstraněný nádor i uzliny vyšetří pod mikroskopem. Když je na všech okrajích odebrané nádorové masy zdravá tkáň a ani uzliny neobsahují nádorové buňky, je to znamení, že nádor se nejspíše ještě nerozšířil. V opačném případě v těle ještě nějaké jeho buňky zbyly a je potřeba doplnit další léčbu – nejčastěji pooperační zajišťovací (tzv. adjuvantní) chemoterapii.

Chirurgie pokročilých stadií

V některých případech je možné chirurgicky odstranit i metastázy, např. v játrech. Při pokročilejších stadiích rakoviny bývá vhodná spíše jiná léčebná modalita, chirurgie se ale může hodit třeba ke zmenšení nádoru, který dělá problémy svou velikostí nebo nevhodným umístěním.

Podmínkou chirurgického řešení je to, aby byl člověk schopný výkonu – tělo musí zvládnout celkovou narkózu, možnou krevní ztrátu a následně se zahojit. To se odhadne předoperačním vyšetřením, při kterém se lékaři zamyslí nad ostatními nemocemi a celkovou zdatností pacienta.

Článek připravila: Lucie Kovářová

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři