Rakovina plic

Vyberte váš věk:

Jaké je vaše pohlaví?
Muž Žena

Měl(a) jste již někdy v životě rakovinu (kromě nemelanomového nádoru kůže)?
Ano Ne

Měl ve vaší rodině rakovinu plic váš bratr, sestra nebo rodiče?
Ano Ne

Kouříte cigarety?
Ano Přestal/a jsem Ne, nikdy

Žil(a) jste většinu svého života s kuřákem/kuřačkou?
Ano Ne

Vykouřil(a) jste jednu nebo více cigaret během posledního půl roku?
Ano Ne

Žil(a) jste během svého života ve velkém městě nebo jeho okolí více než 10 let?
Ano Ne

Pracoval(a) jste někdy s azbestem bez ochranných pomůcek (respirátory, ochranné boty, rukavice a brýle)?
Ano Ne

Pracoval(a) jste někdy s některou z následujících chemických látek bez adekvátní ochrany: radon, kadmium, chrom, beryllium, olovo, yperit, chlormetylether, kyselina sírová?
Ano Ne

Byl(a) jste někdy přítomen(a) při tavení arzenu, zplyňování uhlí, slévání železa nebo oceli?
Ano Ne

Konzumujete denně alespoň pět porcí ovoce nebo zeleniny?
Ano Ne

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.