Radioterapie

Ozařování, nazývané odborně radioterapie nebo aktinoterapie, má za cíl působit na nádorovou tkáň lokálně – tedy přímo v místě, kde se nádor nachází. V tom je podobnější chirurgii než chemoterapii, která naopak útočí na nádorové buňky napříč celým organismem (takže i tam, kde třeba ani nevíme, že jsou).

Účinek ozařování

Ozařování může vést k zastavení růstu nádoru nebo dokonce způsobit jeho odumírání. V časných stadiích rakoviny se využívá k léčbě, své místo má i v ulevovací léčbě pokročilých nádorů. Jak funguje?

Jistě víte, že paprsky záření jsou pro lidské tkáně škodlivé – poškozují genetickou informaci v buňkách, což může někdy vznik nádoru naopak vyvolat. Když ale zářením správně zapůsobíme na nádor, poničení nebo odumření jeho buněk je naopak výhodné.

Kdy se ozařuje

Radioterapii je možné použít samu o sobě nebo v kombinaci s ostatními metodami léčby. Většinou není metodou volby v počátečních stadiích nemoci, kdy se dává přednost chirurgické léčbě. Někdy ale přichází po chirurgii „pro jistotu“ nebo před chirurgií, aby se nádor před operací trochu zmenšil. V pokročilejších stadiích rakoviny se může ozařovat v kombinaci s chemoterapií (tzv. konkomitantní chemoradioterapie). Různých kombinovaných režimů ale existuje celá řada a vždy záleží na typu, umístění a pokročilosti nádoru i na konkrétním pacientovi, jaký přístup bude zvolen.

Druhy ozařování

Kvůli škodlivému vlivu záření je potřeba, aby byla radioterapie co nejlépe cílená do místa nádoru a co nejméně zasahovala zdravé tkáně. K tomu se využívají různé postupy:

  • Brachyradioterapie je záření zblízka – umístění drobných kousků látek, které září, do bezprostřední blízkosti nádoru (třeba i dovnitř do těla nemocného). Ne pro každou diagnózu je použitelná, ale třeba u nádorů prostaty nebo kožních malignit má své důležité místo.
  • Teleradioterapie je zářič umístěný dál a mimo tělo pacienta. Neznamená to, že by „ozařoval celou cestu“ – záření je z fyzikálních principů nejúčinnější až v určité hloubce od průniku do tkáně. I přesto je ale potřeba okolní tkáně chránit. K ochraně zdravých tkání se využívají různé ochranné pomůcky – „štíty“, které paprsky odrážejí. Důležité také je, aby se ozařovaná osoba nepohnula a aby se při ozařování, které probíhá někdy i v několika desítkách sezení, zářilo stále na stejné místo. K tomu pomáhají speciální značky na těle nemocného i pomůcky pro imobilizaci, jakési „šablony“, které jsou vyrobené na míru. Samotný přístroj zajistí ochranu tkání a účinnost radioterapie tak, že postupně září z více směrů – když nádor ozáříme několika paprsky, které přicházejí z různých stran a protnou se právě v místě nádoru, účinek v tomto bodě bude maximální a zátěž pro ostatní tkáně jen malá.
  • Podávání zářičů do těla tak, aby se vychytaly přímo v nemocném orgánu, kde následně budou působit – jde o speciální přtístup, dobře funguje například u rakoviny štítné žlázy, kde se podává radioaktivní jód.

Nežádoucí účinky

Ozařování trvá mnohdy několik týdnů, v průběhu kterých člověk dojíždí (obvykle 5× týdně) z domova, a jen v případě závažných nežádoucích účinků je hospitalizovaný v nemocnici. K nežádoucím účinkům radioterapie může patřit poškození kůže (zarudnutí a podráždění), poradiační záněty okolních orgánů nebo poradiační „kocovina“ – malátnost, únava a nechutenství. Závažnější nežádoucí reakce jsou ale poměrně vzácné.

Speciální techniky radioterapie

V některých, ale zdaleka ne ve všech případech rakoviny mohu být vhodné méně obvyklé metody radioterapie. Známá je například protonová léčba, která je podobná klasické teleradioterapii, ale může více šetřit okolní zdravé tkáně. Na mozkové nádory nebo metastázy, je-li jich malý počet, může být vhodný tzv. Leksellův gama nůž – paprsek, který je schopný ozářit mozková ložiska s přesností na milimetry.

Článek připravila: Lucie Kovářová

Zdroje:
MUDr. Vladimíra Stáhalová. Léčba zářením a Vy: obecné informace pro pacienty. Brožura. Liga proti rakovině Praha. Dostupné na: https://www.lpr.cz/prevence-a-lecba/edukacni-a-poradenske-publikace

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři