Imunoterapie

Věděli jste, že imunita, naše obranyschopnost, nás chrání nejen před infekčními nemocemi, ale i před nádory? Cílem protinádorové imunoterapie je právě podpora, podněcování nebo obnovení této protinádorové imunity organismu. A protože obranyschopnost je složitá a tvořená celou řadou buněk, látek a dějů, velmi různorodé jsou i látky z této skupiny léčiv.

Stejně jako u cílené (biologické) léčby, řada protinádorových imunoterapeutik patří mezi monoklonální protilátky. Cíle, na které se tyto protilátky vážou, a jejich funkce jsou ale poněkud jiné než v případě cílené léčby – souvisejí právě s imunitním systémem. Některá z těchto léčiv se například vážou na specifické struktury na povrchu nádorových buněk, čímž na nebezpečnou buňku „upozorní“ imunitní systém, který se následně postará o její zničení. Jiná jsou zase schopná zablokovat v nádorových tkáních procesy, díky kterým se před imunitou skrývají, a umožnit tak normální imunitní odpověď organismu na zhoubnou buňku.

Jiná imunoterapeutika neaktivují protinádorovou imunitu takto specificky, ale působí její všeobecné posílení. Tak fungují třeba takzvané imunomodulační cytokiny, což jsou tělu přirozené látky, které aktivují bílé krvinky odpovědné za obranu organismu.

Imunoterapie se podává v komplexních onkologických centrech (KOC)

Imunoterapie u rakoviny plic

U rakoviny plic se imunoterapie může využít v případě pokročilejších forem nádorů, a to jak u nemalobuněčného (NSCLC), tak i u malobuněčného (SCLC) karcinomu plic.

Jaké jsou možnosti

Skrze blokádu procesů, které zajišťují nádorovým buňkám „maskování“ před protinádorovou imunitou, fungují léky ze skupiny inhibitorů PD-L1. Když je v nádoru přítomná molekula PD-L1 a zároveň chybí jiná mutace, která by umožnila jinou specifickou léčbu (například mutace EGFR), mohou být u pokročilého NSCLC tyto léky nasazeny. A to samostatně, společně s chemoterapií nebo i po chemoterapii/chemoradioterapii – záleží na typu léku, pokročilosti onemocnění i na přesné molekulární charakteristice nádoru (např. na tom, jak výrazné je zastoupení PD-L1 v něm).

Na co se ptát

Máte-li rakovinu plic, pro jejíž léčbu není vhodný chirurgický výkon – buď nádor příliš prorůstá do okolních tkání, nebo již má i vzdálené metastázy – zeptejte se, jestli proběhlo genetické vyšetření a jestli lékař zvážil možnosti využití moderních léků. Můžete se zeptat i konkrétně na vyšetření PD-L1, není to ale nutné – v podstatě je zásadní celé genetické vyšetření a hodnotí se jako celek. Rozlišování mezi různými léky z řad imunoterapeutik, ale i mezi cílenou léčbou a imunoterapií, můžete z velké části ponechat na odbornících.

Článek připravila: Lucie Kovářová

Zdroje:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/jak-se-lecit/farmakoterapie/imunoterapie-lecba/

https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/treatment-options/immunotherapy

https://go2foundation.org/treatments-and-side-effects/treatment-options/immunotherapy/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507064/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři