Duktální karcinom

Dotaz, 1. 9. 2021

Závěr Ca mammae 1.dx cT1b cN1cMO Stp. CCB INVAZ DUKTÁLNÍ KARCINOM G3,ER, PR- HER 2+3 FNHK, KI 67 40 ASI PROCENT.STP PART.MASTECTOMIE - BCS, SAMPLING P AXILY .STEJNÉ HISTOLOGICKÉ STAVBY,2 SLN POZIT.. PT2 PN1 PMX PRO -PROSÍM VÁS ? J ? JE to vážné? Když je narušená axila a nádory 2. Maminka na prohlídky chodila .V lednu tam utvar ještě nebyl. Můžete mi prosím Vás pomoc o překlad onkologického nálezu. Maminka bude mít chemoterapie a biologickou léčbu.? Je opravdu nuitná chemoterapie? Má velmi slabou imunitu..... Histologie Invazivní karcinom NST duktální typ grade 2 s výraznou centrální desmoplazií a hyalinozou.Detekujeme pozitivní nádorovou angioinvazi a lymfangioinvazi.Tumor nedosahuje k tinkčně značenému chirurgickému okraji.Nepatrné mikroklasifikace. V okolí tumoru detekujeme drobná ložiska DCIS s nekrozami a satelitní ložisko stejné histologické stavby ,jako výše popisovaný tumor 2 SLN pozit. pT2 pN1 PMx pR0.

MUDr. Martin Šmakal, 7. 9. 2021

Dobrý den,

stav považuji za vážný a nádor za velmi agresivní.Chemoterapii i biol. léčbu považuji za nutnou.
Rozebírat , co jsou ER či PR či HEr2 či mib by zabralo mnoho let vysvětlování, pro laika z toho nálezu plyne , že nádor je agresivní a
prognóza nedobrá

S pozdravem

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři