Bordeline tumor

Dotaz, 15. 12. 2015

Dobrý deň, bol mi histologicky potvrdení borderline tumor. Operačné výkony: adnexectomia 1.sin. - frozen section, cystectomia ovarii 1.dx., lymphadenectomia plvina 1.sin, omentectomia infracolica, appendectomia, washing.
Histológia: ľavé ovárium so štruktúrami mucinozneho cytadenomu s rozsiahlymi úsekmi so známkami zvýšenej proliferačnej aktivity s papilami, stratifikáciou, miernymi celulárnymi atypiami a zvýšenou mitotickou aktivitou s imunoprofilom CDX2+, MUC5+, MUC2 disperzne+, CA 19-9, WT1-, CA125- a ER- s proliferačným indexom Ki67 50%.
Washing - telesné tekutiny - záplava erytrocytov a nepočetné mezotélie, prítomnosť nádorových buniek.
Tukové tkanivo z omenta, uzliny, apendix bez známok nádorového rastu.
Záver: atypický cystopapilárny proliferujúci mucinozny tumor intestinálneho typu - border line + negat. washing peritonea, bez známok invazívneho rastu - bez šírenia na povrch ovária.
Kompletne spracovaná čiastka z pravého ovária s primordiálnymi folikulmi, zrejúcimi folikulmi, cystickým folikulom a úsekom cystickej endometriózy (CK7 slabo+) bez stromálnej zložky -CD10-.
Ako liečbu mám napísané dispenzár.
Chcem sa teda opýtať či to stačí kontrolovať 2x do roka alebo treba chodiť častejšie? Mám 25 rokov, žiadne deti. Tiež ma zaujíma aká je pravdepodobnosť recidívy tohto nádoru alebo vo forme malignity? Môže to máš súvis so spomínanou endometriózou? Endometriózu netreba vôbec liečiť? Čo znamená proliferačný index 50% a prítomnosť nádorových buniek pri washingu? Ako by ste mi poradili ďalej postupovať? Otehotnieť by som chcela v priebehu roka ak to vôbec bude možné a neviem či potom nie je ideálne odstrániť aj druhý vaječník alebo či radšej čakať či sa to objaví opäť. Ďakujem za odpoveď na moje kvantum otázok

MUDr. Martin Šmakal, 15. 12. 2015

viz již odeslaná odpověď

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři