Genetické vyšetření rakoviny

Dotaz, 7. 5. 2009

Dobrý den, chci se zeptat zda máme nárok na genetické vyšetření rakovin. buněk hrazené zdravotní pojišťovnou. Otec /65.let/onemocněl rakovinou prostaty, jeho bratr zemřel na rakovinu ledvin, můj děda zemřel na rakovinu jater.
Z matčiny/55.let/ strany - babička zemřela na leukémii, bratr na rakovinu prostaty. Ze vzdálenějšího příbuzenstva matčiny sestřenice /rakov. ledvin, prsu/ a bratránci také měli rakovinu.
Ráda bych věděla, zda matka, její dcera, syn a vnoučata /4.a8.let/ máme nárok na gen. vyšetření. Pokud ano, tak kam se máme obrátit. Na vlastní žádost jsem si nechala odebrat krevní testy, ale prý na ostatní vyšetření jsem dost mladá /35.let/
Děkuji za odpověď

MUDr. Martin Šmakal, 7. 5. 2009

Dobrý den, z doporučení vyplývá, že pokud má žena v příbuzenstvu 4 a více osob, které onemocněly jakýmkoliv typem nádorového onemocnění, je vhodné provést genetické vyšetření ve specializované poradně. Je nutno individuálně posuzovat Vši rodinnou anamnézu (v kolika letech příbuzní onemocněli, o jaký nádor šlo, zda se vyskytují vzácné formy nádoru apod). Kontakt např: Ambulance pro osoby se zvýšeným rizikem nádorového onemocnění, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK nebo preventivní onkologické ambulance při větších nemocnicích. Hezký den.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři